Segertonen

Segertonen

September-december 2014

Hänt 2014Posted by Marit Bergfors 03 Oct, 2015 12:53:31

Nyårskväll

2014-12-31

Det blev en mycket trevlig nyårskväll då flera av oss i Segertonen samlades i Slussfors till ett gemensamt nyårsfirande. Vi åt middag tillsammans allra först.

Sedan blev det sång och musik under en lång stund.

Därefter åt vi efterrätt och drack kaffe. Vi hade flera hälsningar från våra vänner runt om i landet som vi delade med varandra. Det blev också en del SMS-hälsningar och telefonsamtal från flera vänner.

Sedan var det dags för bibelstudium och bön och förbön. Vi bad för gemensamma böneämnen och även för varandra inför det nya året.

Bibelstudiet hade som rubrik: "Gå in i det nya"

Fil.3:12-16 Glöm det som ligger bakom och sträck er mot det som ligger framför!

Vi får se fram emot det Gud har i beredskap för oss. Vi blir bara bedrövade om vi gräver i det gamla. I bönen Fader vår ber vi om förlåtelse och vi ska själva också förlåta alla som förorättat oss.

Om vi ska kunna gå framåt måste vi lämna alla gamla "ryggsäckar". Det blir lättare att gå då. Vi blir fria att leva, älska och tjäna Gud och våra medmänniskor.

2 Tim.1:9 Han har frälst oss och kallat oss i kraft av sitt beslut och sin nåd, i Kristus Jesus, före tidens början.

Ef.4:23-24 Vi ska lämna det gamla och förnyas till ande och sinne. Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud. Vi får hålla fast vid korset, Jesu blod och namn.

Kol.1:21-23 Vi hedningar är inberäknade i frälsningsplanen. Vi är försonade!

Vi har en stadig grund att stå på. Det är viktigt att vi håller oss till Bibeln och står fasta.

Kol.2:13-15 Gud har gjort oss, som var döda genom våra överträdelser , levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Skuldbrevet har han strukit ut. Jesus triumferade över alla ondskans andemakter på korset.

2 Kor.5:16-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse, - en helt ny förutsättning.

Det skapar tacksamhet i våra hjärtan. Gud har ställt oss i försoningens tjänst.

Vi är Kristi sändebud.

Gal.4:4-5 När tiden var inne sände Gud sin Son för att friköpa oss.

Ef.2:14-22 Jesus är vår frid och försoning, för både judar och hedningar. Vi har vårt hem hos Gud, medborgarskap i himlen.

Segertonen önskar God Jul och Gott Nytt År med sång!

Julcafémöte i Betel

2014-12-28

Idag hade vi julmöte i Betel, Slussfors, då vi sjöng flera av julens sånger. Julevangeliet lästes och vi fick även lyssna till några vittnesbörd. Det blev en välsignad mötesstund med gemenskap även vid fikaborden efter mötet.

Minns du julsången

2014-12-20

Årets sista sångsamling på Café Akkan blev idag, då vi sjöng julsånger man minns. Vi fick även lyssna till några vittnesbörd och möjlighet att ta del av jultidningar och julkort vid bokbordet.

Ganska många hade gjort en paus i julbestyren och kom och var med och sjöng tillsammans med oss. Julens budskap och mening fick vi lyfta fram i sång och tal

Tänk vilken förmån att ha fått ta emot Jesus - kärnan och stjärnan i Bibeln.


Välsignelse och beskydd

2014-12-16

Det blev bön och bibelläsning i Slussfors ikväll. Vi sjöng också förstås en hel del och övade lite inför lördagens "Minns du julsången" i Café Akkan, Storuman.

Många böneämnen bars fram inför nådens tron och även tacksägelseämnen.

Bibelstudiet handlade om hur Gud både välsignar och beskyddar oss.

Apg.3:25-26 Genom Jesus ska alla folk på jorden bli välsignade. Gud har sänt Jesus för att välsigna. Vi är omslutna av välsignelse.

Luk.24:50-53 Jesus välsignade sina lärjungar innan han steg upp till himlen.

Det var viktigt!

Hebr.10:23 Vi får hålla fast vid hoppets bekännelse för han som gett oss löftet är trofast.

Fil.1:6 Han som börjat ett gott verk i oss ska fullborda det till Jesu Kristi dag.

Fil.2:13 Gud verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.

1 Petr.1:5 Guds makt beskyddar och bevarar oss till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

Vilken förmån att vara beskyddad och bevarad av/genom Guds makt!

Joh.10:28-30 Jesus ger oss evigt liv och vi ska aldrig gå förlorade. Ingen kan rycka oss ur hans hand.

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsning och inget annat namn än Jesus kan rädda oss.

Jesus frälser, bevarar och leder oss.

-------------------------------------------------------------

Vi delade även många bibelord som talar om läkedom:

2 Mos.15:26 Matt.4:23

Ordsp.4:20-23 Jak.5:15-16

1 Petr.2:24 Ps.107:20

Jes.53:4-5 Ps.103:3

Julfest - igen

2014-12-12

Vi hade verkligen en festkväll i Betel i kväll. Vänner från när och fjärran kom och delade gemenskapen kring bordet och Ordet. Vi delade upplevelser i tron och fick glädjas över de fantastiska gärningar som Gud gör.

Efter middagen såg vi ett bildspel över Segertonens olika resor och möten mm.

Vi sjöng också och spelade in en julhälsning som går att se på Youtube.

Sedan blev det tid för bibelstudium och förbön.

Vi började att läsa i Hebr.8:1-13 En huvudpunkt är att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen. Jesus ber alltid för oss. Han gör tjänst i det sanna tabernaklet som Herren har rest och inte en människa.

v.6 Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften.

Vi får del i detta nya förbund. Gud ska också sluta ett nytt förbund med Israel. Han ska lägga lagen i deras hjärtan och sinnen. Alla ska känna honom. Synden ska han förlåta.

Jesus är med oss nu och vill välsigna oss. Ef.1:3

Han har skapat oss, äger oss, vill leda oss, bevarar oss, gjuter sin Ande över oss uppmuntrar oss och ger oss sin härlighet.

Gud älskar omöjliga situationer för då får han visa sin makt. Ex. brödundret!

Joel.2:28-32 Gud har lovat en andeutgjutelse över alla. Det blir en stor skörd.

Kallad till frihet

2014-12-09

Ikväll samlades vi till sång, Bibel och bön i Nordanås. Det blev en inspirerande kväll då vi fick be för varandras och andras böneämnen samt ta emot av Ordet.

Efter fika och mycket sång och musik blev det dags för bibelstudiet. Vi är så tacksamma för att vi fritt får läsa Bibeln och dela tankar omkring dess innehåll.

Temat för kvällens bibelstudium var "Kallad till frihet".

Rom.8:20-27 Skapelsen kom under förgängelsen genom syndafallet. Men det finns hopp om att skapelsen ska befrias och nå fram till Guds barns härliga frihet.

I hoppet är vi frälsta och Anden hjälper oss i vår svaghet och vädjar för oss inför Gud, som Gud vill.

Gal.5:13 Vi är kallade till frihet och ska tjäna varandra i kärlek.

Gal.4:31, 5:1 Vi är barn till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt ingen lägga på slavoket igen.

Joh.8:31-36 Sonen har befriat oss! Om vi förblir i hans Ord är vi hans lärjungar och vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria.

Gal.3:13-14Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä . Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.


Gal.4:4-7 När tiden var inne kom Jesus för att friköpa oss. Vi skulle få söners och döttrars rätt. Gud har sänt sin Sons Ande, in i våra hjärtan, som ropar Abba Fader

Vi är arvingar insatta av Gud.

Rom.8:1-11 Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Rom.8:31-32 Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss.

Julfest för barnen

2014-12-07

Idag hade vi julfest i Betel, Slussfors, för barnen i Glada Timmen och kapellet var välfyllt av barnens syskon, föräldrar, grannar och tillresta vänner. Det blev en fin fest med julens budskap om Jesus i centrum.

Frälsningsarmén

2014-12-03

Vi medverkade i cafékvällen på Frälsningsarmén, Storuman, ikväll. Det blev mycket sång och musik och även flera vittnesbörd. Många hade kommit för att vara med och sjunga i de välbekanta sångerna. Vid fikaborden fortsatte gemen-skapen och många passade på att köpa m ed sig en bok eller cd-skiva från vårt bokbord.


Hörnstenen

2014-12-02


Vi samlades i kapellet i Strömsund ikväll till sång, Bibel och bön. Det blev som vanligt en fin kväll med god gemenskap och mycket sång. Först blev vi bjudna

på våfflor med grädde och hjortronsylt och det smakade förstås jättebra.

Därefter blev det sång och bibelstudium innan vi avskiljde en stund för bön och förbön. Bibelstudiet handlade om hörnstenen - Jesus.

Matt.7:24-29 Jesus talade om risken att bygga på dålig grund. Huset rasade och dess fall blev stort. Den som byggt sitt hus på berggrund tålde regn, störtflod och storm och huset stod kvar.

Folket blev förvånade över Jesu undervisning som var full av auktoritet och inte som deras skriftlärdas.

Luk.6:46-49 Jesus sa: Den som kommer till mig, lyssnar på mina ord och hand-lar efter dem, är lik den som lägger husgrunden på klippan. Det blir välbyggt.

Apg.4:11-12 Jesus är hörnstenen som föraktades av byggnadsarbetarna. Likväl är han den ende som kan ge frälsning.

1 Petr.2:6-10 Den som tror på Jesus ska aldrig komma på skam. Stenen - Jesus är dyrbar. Vi är Guds eget folk, kallade från mörkret till hans underbara ljus för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Vi har fått barmhärtighet.

Vad är det vi konsumerar? Är det Guds Ord eller människors åsikter?

Ett tiotal olika trosriktningar med viss koppling till Bibeln, men med människors uppfattningar som viktiga dogmer, redovisades.

Ex. Jehovas vittnen, Mormonerna, Spiritisterna, Swedenborgarna, Adventismen, Teosofin, Christian Science, Efraims budbärare, Bahaismen och Astrologin.

Vi måste ta reda på källan till förkunnelsen. Är det Bibelns Ord eller människors?

1 Petr.2:6 Den som tror på Jesus kommer inte på skam.

1:a advent-cafémöte

2014-11-30

Det blev en fin samling idag när vi hade vårt cafémöte i Betel, Slussfors på

1:a advent. Ungdomarna höll i mötesledning och predikan och barnen sjöng flera sånger om ljuset. Publiken fick sjunga med i välbekanta sånger och sångarna sjöng också några sånger. Efter mötet samlades vi vid fikaborden där en frivillig gåva till Hoppets Stjärnas satsning på julpaket till fattiga familjer i Rumänien gavs.

Nåd och välsignelse

2014-11-25


Kvällens bönesamling var i Slussfors. Vi fikade tillsammans och samtalade om de planerade mötena samt delade hälsningar som vi fått av olika vänner.

Bibelstudiet hade som tema Nåd och välsignelse. Vi började läsa i Ef.1:3 som vi ofta återvänder till. Där står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse.

Allt är inte lite!

Gud har uppgifter till oss alla. De "enkla" uppdragen kan vara nog så viktiga och ge stor välsignelse. Bibeln säger att den som ger en profet ett glas vatten ska få en profets lön.

Vi är välsignade med all den himmelska världens välsignelse!

Fil.1:3-6 Paulus tackade för de troende i Filippi och bad för dem med glädje eftersom de varit med i arbetet för evangeliet från första dagen.

På samma sätt har vi fått vara med i arbetet för evangeliet, trots motgångar och motstånd ibland. Vi har dock inte gett upp utan fortsatt. Gud som börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det.

Hebr.13.20-21 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Gud använder vanliga, svaga människor. Bibeln och historien är full av vittnesbörd om detta.

Ef.3:16-21 Vi ska få kraft och styrka till vår inre människa. Kristus ska bo i våra hjärtan genom tron och vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska vi lära känna Kristi kärlek och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (v.20-21)

Gal.3:13-14 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse för att vi skulle få välsignelsen och den utlovade Anden.

Rom.6:14 Vi står inte under lagen utan under nåden.

Joh.8:36 Om Jesus för oss fria blir vi verkligen fria.

Joh.1:16-18 Vi har fått nåd och åter nåd genom Jesus.Jesus vår överstepräst

2014-11-18


Denna vecka har vi haft två bönesamlingar både i hem och i vårt kapell, Betel.

Det känns som om den andliga situationen i vårt land och bland oss som troende påkallar ett innerligare böneliv. Vi behöver ropa till Gud om en förlängd nådatid samtidigt som vi ödmjukar oss och ställer oss till Guds förfogande.

Efter fikastunden blev det som vanligt mycket sång och musik. Tänk vad det finns många innehållsrika sånger! Det blev både lovsång och bönesånger som föreslogs.

Bibelstudiet handlade om Jesus som vår överstepräst. vi läste mest i Hebreer-brevet eftersom det på ett speciellt sätt lyfter fram Jesu översteprästerliga tjänst.

Hebr.1:1-4 Gud har talat många gånger i forna tider genom profeterna. Gud har i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Jesus är en avbild av Gud själv. Den som har sett Jesus har sett Fadern. Jesus sitter på Majestätets högra sida, efter sin död och uppståndelse. Jesus har fått ett namn som är över alla andra namn.

Hebr.2:1-4 Vi måste ta fasta på det som vi har hört från Gud så att vi inte tappar kursen. Lärjungarna fortsatte det verk som Jesus började och Gud gav sitt vitt-nesbörd genom tecken, under, kraftgärningar och genom att dela ut Andens gåvor.

Hebr.4:14-16 Jesus Guds Son är vår mäktige överstepräst och vi får hålla fast vid vår bekännelse. Vi får frimodigt gå fram till nådens tron för att finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ef.3:6-7 Tack vare Jesus är vi hedningar också medarvingar och tillhör samma hopp och har del i samma löfte som judarna.

Hebr.10:19-23 Tack vare Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allraheligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss.

Guds löften är sanna och vi får lita på det med uppriktigt hjärta och full trosvisshet.

Hebr.2:14-18 Jesus gjorde dödens herre maktlös, besegrade honom, och gjorde därmed alla fria som av fruktan för döden levt sina liv i slaveri.

Jesus tar sig an oss. Han blev en trogen och barmhärtig överstepräst inför Gud och sonade folkets synder.

Jesus har lidit och frestats och därför kan han hjälpa oss när vi frestas.

Hebr.6:13-20 Gud ville att vi skulle veta hur orubbligt hans beslut var, för att ge oss en kraftig uppmuntran. I hoppet har vi ett tryggt och säkert själens ankare innanför förlåten dit Jesus öppnat vägen för oss.

Hebr.7:14-28 Vår överstepräst Jesus är tillsatt av Gud. De andra överstepräs-terna måste pga. döden bli fler och fler men Jesus lever för evigt och har ett evigt prästämbete. Han manar gott för oss och kan helt och fullt frälsa alla dem som genom honom kommer till Gud.

Hebr.9:11-16 Jesus gick med sitt eget blod in i det himmelska tabernaklet och vann en evig återlösning. Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.

Kristus är medlare för ett nytt förbund för att vi skulle få det utlovade eviga arvet.

Vi får komma inför nådens tron när som helst och han vill gärna höra och svara på våra böner.

Musikcafé i Norra Fjällnäs

2014-11-16

Vi hade ett musikcafé i byastugan i Norra Fjällnäs, Tärnaby, i eftermiddag

tillsammans med Tärna Frikyrkoförsamling.

Det blev ett bra möte med mycket sång och vittnesbörd. Många tog tillfället

att få en böneduk med sig hem och det fanns även böcker och tidningar.

Vi fick även möjlighet att dela den goda gemenskapen vid fikaborden.


Gemenskapsdag i Sorsele

2014-11-15


Idag hade vi en verkligen fin dag i Sorsele med sång, Bibel och bön tillsammans med vänner från flera olika församlingar. Vi bad för våra olika församlingar och hemkommuner samt för vårt eget land och även Israel och det judiska folket.

Bibelstudiet handlade bl.a. om vikten av förlåtelse.

Vi började läsa i Matt.6:9-13 där Jesus lärde sina lärjungar bönen Fader vår.

I den ingår att vi ska ge förlåtelse till dem som är oss något skyldiga. Förlåtelse är detsamma som skuldavläggning och är en väg till frälsning, befrielse och helande.

Vi ska lätta bördor och inte tynga ner våra medmänniskor.

Fil.3:13-14 Paulus insåg att det som låg bakom i hans liv var inte värt att lägga någon större vikt vid. Han sträckte sig framåt istället och jagade mot målet.

Jesus har frigjort oss för att vi ska vara fria. Joh.8:36

Ef.4:32 Vi är förlåtna genom Jesu död på korset, därför ska vi förlåta, vara goda och barmhärtiga. Vi får själva gå till nådens tron varje dag.

Mark.11:25 Vi ska förlåta först när vi ska be, om vi har något emot någon. Då förlåter vår himmelske Fader oss och svarar på vår bön.

Vi ska praktisera och ta vara på förlåtelsen. Fienden är rädd för att vi ska ödmjuka oss och ha ett förlåtande sinne.

Vi måste gå till korset, varje dag.

Matt.6:14-15 Förlåtelse är en viktig och allvarlig sak.

Fil.4:4-7 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Dagen avslutades med ett musikcafé i Filadelfia Sorsele med mycket sång och flera vittnesbörd. Det blev även tillfälle till förbön i slutet av mötet. Vi kände

stor tacksamhet för hela dagen när vi vände hemåt igen.Hjälparen

2014-11-11


Ikväll samlades vi i Slussfors till bön, lovsång och bibelstudium. Vi delade flera olika uppmuntrande hälsningar som vi fått från trogna vänner runt vårt land.

Tänk att Gud sänder oss hjälpare från alla håll!

Efter en lång stunds sång och tacksägelse tog vi fram våra Biblar och läste om Hjälparen, den Helige Ande.

Joh.14:15-18 Lärjungarna fick ett underbart löfte av Jesus om en hjälpare.

Jesus visste om lärjungarnas situation och visste att de behövde Hjälparen för att klara av sitt uppdrag.

Samma löfte gäller oss, dagens lärjungar. Vår bön och längtan bör vara att Hjälparen ska få leda oss.

Joh.14:25-27 Den Helige Ande som Faderns skulle sända skulle lära dem och påminna dem om allt vad Jesus sagt. Dessutom gav Jesus dem sin frid.

Joh.15:26-27 Sanningens Ande vittnar om Jesus. Också vi ska vittna. Att dela med sig av budskapet är alla kristnas uppdrag. Guds Ord ska inte återvända utan att ha verkat det Gud vill.

Apg.1:8 När den Helige Ande kommer över oss ska vi få kraft att bli hans vittnen.

Apg.5:12-16 Resultatet av att den Helige Ande fyllde lärjungarna var att många människor kom till tro och att många blev helade.

Apg.5:17-20 Apostlarna blev fängslade men en Herrens ängel öppnade och släppte ut dem. De fick beskedet att de skulle gå till templet igen och förkunna om det nya livet.

Apg.12:1-19 Petrus blev fängslad för en tid och församlingen bad uthålligt för honom. En Herrens ängel kom, bojorna föll av och Petrus fördes genom fängelsets portar som öppnades av sig själv.

Den Helige Ande öppnar stängda dörrar för evangeliet. Vi har också idag tillgång till den Helige Ande i vårt arbete för att sprida evangeliet.Akkan och Tranan

2014-11-08


Vilken fantastisk dag vi hade idag, med två sånggudstjänster i Storuman. Vi var först på Café Akkan och hade "Minns du sången" och det var ovanligt mycket folk som kom för att lyssna och sjunga med i de bekanta sångerna. Flera kom också för att hjälpa till både med sången och musiken. Det blev lite extra musik med synt och elgitarr.

Även samlingen på servicehuset Tranan var välbesökt och det är alltid så uppskattat med dessa sångstunder. Sångerna den här dagen handlade till stor del om Gud som vår Far och vittnesbörden om hur den förlorade sonen fick komma hem och mötte stora famnen. Det är Guds kärlek som välkomnar var och en som kommer till honom. Tänk att få dela med sig av ett sådant budskap!


Bön i Strömsund

2014-11-04


Ikväll samlades vi i kapellet i Strömsund till sång, Bibel och bön. Vi sjöng många sånger med tema Gud är vår Far och vi är hans barn. Det blev också tillfälle till goda samtal och vittnesbörd omkring borden när vi fikade tillsammans. Vi har en härlig gemenskap!

Bibelstudiet handlade om vårt förhållande till vår Fader och hans Son Jesus Kristus. Vi har all anledning att fröjda oss och jubla när vi tänker på den seger som Jesus vann på Golgata för vår skull. Vi delar hans seger!

1 Joh.4:15-16 "Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud". Det är enklare än vad man kan tro.

Fil.4:6-7 Vi ska inte göra oss bekymmer utan låta Gud få veta våra önskningar genom bön med tacksägelse. Då ska Guds frid ge oss skydd i Kristus Jesus.

2 Tess.3:3 Herren är trofast, han ska styrka oss och skydda oss för det onda. Han förbarmar sig över oss och har omsorg om oss.

1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till en beredd frälsning i den sista tiden. Vi kan lita på Guds beskydd under hela vårt liv. Jesus går vid vår sida, alltid.

Alla människor är lika mycket värda i Guds ögon och därför har han gett oss uppdraget att gå ut och berätta för våra medmänniskor att de har en frälsning beredd i Jesus Kristus.

Vi får vara Guds redskap och göra hans vilja. Han manar oss och leder oss in i förut beredda gärningar.

Jesus sa: Gå ut, i hela världen, och berätta om frälsning och befrielse. Människorna finns därute, sällan i våra kyrkor och kapell.

Jud.v.24-25 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.Gemenskapsdag

2014-10-28


Idag hade vi en riktig gemenskapsdag med några vänner i Storuman.

Först fikade vi tillsammans och berättade för varandra om våra frälsnings-upplevelser. Det blev många gripande skildringar om hur Gud söker människor

på olika sätt och även hur Guds nåd möter oss i livets olika skiften.

Sedan blev det sång och musik under en lång stund. Önskesångerna radades upp och det var mycket glädje i sången. Vi hade också en god stund inför Ordet som alltid ger så mycket av både uppmuntran och förmaning.

Bibelstudiet utgick från Rom.5:1-11 och handlade om vad vi har i Kristus Jesus.

Vi är rättfärdiggjorda inför Gud genom att Jesus tog på sig all synd.

När vi kommer till Jesus säger han: Du är (redan) förlåten.

Djävulen anklagar men Jesus frikänner.

Jesus tog våra synder och sjukdomar på sig. Jes.53:5

Han förde oss från mörker till ljus. Vi har våra namn skrivna i Livets bok.

Vi har tillträde till Guds nåd, som vi står i, och den omger oss och räcker!

Hoppet sviker oss inte. Guds kärlek är ingjutna i våra hjärtan genom den Helige Ande.

1 Joh.3:1-3 Vilken kärlek, vi är Guds barn. När Jesus kommer ska vi förvandlas och bli honom lika, för vi ska se honom som han är. Den som har detta hopp må rena sig.

Ef.4:7 Vi har fått så mycket nåd som vi behöver för dagen som är. Gud fyller på när vi behöver mer.

1 Joh.5:18-20 Vi är under Guds beskydd.

Rom.6:14 Vi står under nåden och inte under lagen. Frälsningen är komplett.

Ef.1:7-10 I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse.

Vi har fått nåd för alla situationer.

Ef.1:3 Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser.

Ps.107:1 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Jes.40:29-31 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.

Ynglingar kan bli trötta och ge upp,

unga män kan falla.

Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,

de lyfter med vingar som örnar.

De skyndar i väg utan att mattas,

de färdas framåt utan att bli trötta.

Det blev också tillfälle till bön och förbön och många ville bli smorda med olja

och få handpåläggning och bön. Vi får dela varandras sorg och glädje och bära varandra i bön.

Dagen avslutades med gemensam middag och ytterligare gemenskap och goda samtal. Vi skiljdes med en förhoppning om att snart ses igen.Lärjungarna går ut

2014-10-21


Vi hade veckans gemensamma bönesamling i Nordanås. Det känns så bra att

få mötas inte bara när vi har möten och sångsamlingar utan även till bön och bibelläsning. Denna kväll blev speciell därför att vi på ett särskilt sätt fick anledning att rannsaka oss inför Ordet och i bön bära varandra fram till nådens tron.

Bibelstudiet fokuserade på Jesu uppmaning till lärjungarna att gå ut.

Vi började läsa från Mark.16:17-18 där Jesus förklarar vilka tecken som ska följa dem som tror. Dessa Jesusord är sanna även i de tider då det inte sker så mycket som vi önskar. Hur är det, tror vi så att tecken åtföljer oss?

Luk.9:1-6 Jesus skickade ut lärjungarna för att predika Guds rike och bota sjukdomar. Jesus gav dem makt och kraft. Så här har Gud tänkt att det ska fungera idag också.

Matt.10:7-8 Samma uppdrag och uppmaning som i texten ovan! Vi är Jesu lärjungar idag - vi ska också gå ut, med samma budskap och samma kraft.Gideoniterna

2014-10-19


Ikväll var det dags för ett möte i Betel, Slussfors. Denna gång var det vänner

som är aktiva i organisationen Gideoniterna som besökte oss. Bengt Andersson från Gunnarn ledde mötet och predikade. Ann-Marie Gunnarsson informerade om det arbete som Gideoniterna gör i vårt land och även internationellt. Biblar delas ut till skolor, fängelser, sjukhus och hotell.

Det blev även mycket sång i mötet både av oss i Segertonen samt gemensamt.

En kollekt upptogs för inköp av Biblar. Efter mötet blev det fika och mer gemenskap.Akkan och Tranan

2014-10-18

Idag har vi haft två sångsamlingar i Storuman. Först hade vi "Minns du sången" på Café Akkan och det var som vanligt mycket bra. Många kom för att få både sjunga med och lyssna på sångerna som man minns.

Därefter for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund där också. Man känner verkligen hur uppskattat det är och särskilt när vi sjunger de gamla välbekanta sångerna som de boende på servicehuset så väl känner igen och

kan sjunga med i.LP-Sorsele

2014-10-16

Det blev mycket sång och musik ikväll när vi hade musikcafé i Folkets Hus i Sorsele tillsammans med LP-verksamheten där. Ronnie Larsson som ansvarar för arbetet inom LP-arbetet i ett ganska stort område hälsade oss välkomna.

Det önskades många sånger och vi hade stort stöd i sången och musiken av musikanter från orten.

Det blev även flera vittnesbörd om Guds omsorg och kallelse till oss människor.

Efter mötet bjöds alla på fika och det blev tillfällen till goda samtal vid borden.Frihetsproklamation

2014-10-14


I vår bönesamling ikväll i Slussfors firade vi en i gruppen på hans födelsedag.

Det är alltid en förmån att få dela varandras både glädje och sorg. Vi behöver

varandra!

Efter mycket sång och musik, delade vi Ordet med varandra. Rubriken för

kvällens bibelstudium var Frihetsproklamation.

Gal.3:13 Kristus har friköpt oss! Det fanns ingen annan som kunde göra det.

Segern är komplett! Frälsningen är komplett! Vi är fria och ingenting kan egentligen binda oss. Skuldsedeln är riven - vi är fria!

1 Kor.6:19-20 Vår kropp är ett tempel åt den Helige Ande som vi har fått av Gud. Vi tillhör inte oss själva utan är köpta av Gud, priset är betalt. Så vi får förhärliga Gud i vår kropp.

Nåden och tron på Jesus frälser oss.

2 Kor.4:4-5 Denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror.

Därför ser /förstår de inte vem Jesus är. Paulus förkunnar inte sig själv utan Jesus Kristus som Herre och sig själv som tjänare för Jesu skull.

Gal.2: 20-21 Kristus lever i oss. Vi lever i tron på Guds Son som har älskat oss och utgivit sig själv för oss. Lagen kunde inte ge oss rättfärdighet.

Rom.6:4-14 Vi har fått ett nytt liv i frälsningen. Guds Ande har kommit in i våra liv.

Kol.3:1-4 Vi lever både ett synligt och osynligt liv. Båda är fullt verkliga och verksamma. Allt detta har vi fått i Kristus.

Ef.2:4-10 Vi var döda men Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Nåd utan gräns!

Vi är hans verk och ska göra de goda gärningar som Gud har förberett.

Ef.4:23-24 Vi får förnyas till ande och sinne. Vi har iklätt oss den nya människan, skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Hjälparen

2014-10-07

I kväll hade vi bönesamling i Strömsunds kapell. Vi brukar vara där en gång i månaden och det är alltid lika trevligt. Tyvärr kunde inte alla vara med ikväll

men vi ser fram emot nästa träff då vi hoppas att alla kan komma.

Det blev våfflor till fikat och därefter sjöng vi som vanligt ur våra sångpärmar. Det blev så många fina sånger som önskades att vi fick begränsa oss för tiden gick så fort.

Bibelstudiet i kväll handlade om Hjälparen - den Helige Ande.

Joh.15:26-27 Jesus är Sanningen och han sände sanningens Ande till vår hjälp.

anden vittnar om Jesus. Också vi kan/ska vittna om Jesus.

Joh.16:13-15 Den Helige Ande vägleder oss med hela sanningen och låter oss veta vad som kommer att ske. Profeterna i Gamla Testamentet talade om Jesu födelse och död och allt fullbordades. I Bibeln kan vi läsa om hur slutet blir, världshistoriens och tidsåldrarnas avslutning.

Joh.20:21-23 Jesus hälsade sina lärjungar med Frid! Vilken underbar hälsning!

Han uppmanade lärjungarna att ta emot den Helige Ande.

Apg.1:8-9 Jesus sa: Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er, för att bli mina vittnen.

Matt.28:18-20 Jesu uppmaning till mission och löfte om hans närvaro alla dagar. All makt i himlen och på jorden är hans!

Efter bibelstudiet bad vi för varandra och för de många böneämnen som vi fått via mail och brev. Vilken förmån att få gå med allt till Jesus. Han förmår!Kustresan

2014-10-04 - 2014-10-05

Vi har varit på vår traditionella sångarresa till kusten, dvs. Bjurholm-Nordmaling

Det blev en underbar resa med både god gemenskap och innehållsrika möten.

Vi började i "Domkyrkan" i Västerås (baptistkapellet strax utanför Bjurholm) och hade en sånggudstjänst där kl.14. Det blev både sång och vittnesbörd, förbön och många samtal.

Sedan fortsatte vi till pingstkyrkan i Nordmaling där vi hade möte kl.18. Det var många som kom både för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Även i detta möte blev det flera vittnesbörd och när vi inbjöd till förbön var det många som kom fram. Vi smorde dem med olja och bad för dem i Jesu namn.

Efter övernattning och frukost i pingstkyrkan vände vi bussen mot Hörnsjö missionskyrka och hade en sånggudstjänst där kl.11. Det blev ett mäktigt möte med sång och vittnesbörd. Vi kände alla en stark beröring av Guds Ande.

Församlingen bjöd oss på lunch innan vi började resan hemåt.

Vi kände stor tacksamhet till Herren som hjälpt oss med dessa möten och vi bad om att det som såtts ut skulle få bli en skörd för evigheten.Det är bara Jesus

2014-09-30

Veckans bönesamling i Slussfors blev lång och innehållsrik. Vi pratade förstås mycket om vår kommande sångarresa till kusten. Vi sjöng också många sånger och bad för en böneduk som vi ska skicka iväg till en som hastigt insjuknat.

Dessutom bad vi för evangelisationstidningen Inblick i Trons värld som vi ska dela ut i våra byar.

Bibelstudiet hade rubriken "Det är bara Jesus".

Ef.2:14-22 Bara Jesus kunde göra det! Ingen på jorden och ingen i himlen utom Jesus kunde bringa frid. Det var två grupper, judar och hedningar, men Jesus skapade genom sin försoning en enda människa och därmed frid.

Genom tro på Jesus får vi del av detta. Utan Jesus är vi chanslösa, förlorade. Men med Jesus finns en komplett frälsning och kraft för alla behov.

Kol.2:14-15 Jesus har förlåtit oss alla överträdelser och dragit ett streck över det skuldbrev som anklagade oss. Han spikade fast det på korset. Han har avväpnat alla makter och välden när han triumferade över dem på korset.

2 Kor.5:17-21 Den som är i Kristus är en ny skapelse. Allt kommer från Gud! Han har försonat oss med sig själv och gett oss försoningens tjänsts. Vi är kallade till denna tjänst och uppdrag.

Ef.1:18-23 Må våra inre ögon öppnas (få ljus) så att vi ser hur stor Guds kraft är i oss. Vi har delaktighet i denna väldiga kraft som verkade vid Jesu uppståndelse.

Jesus är satt över alla makter och herradömen och han är vår Herre, vårt huvud för församlingen.

Rom.5:1-2 Vi har tillträde till den nåd som vi nu står i (lever i) genom Jesus och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

Ef.3:16-21 Gud vill fylla vårt inre med kraft och styrka, kärlek, ja Guds fullhet med Jesus själv. Gud förmår att göra mer än allt vi ber om. Honom tillhör äran.

1 Petr.2:4-10 Vi är kallade från mörkret till Guds underbara ljus. Vi är gjorda till präster, kungar, ett heligt folk, Guds eget folk. Han har kallat oss att förkunna hans härliga gärningar.

Apg.4:11-12 Inget annat namn än Jesu namn ger frälsning och evigt liv.

Gal.6:9-10Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

Cafémöte

2014-09-25

Ikväll var det premiär för cafémöte i Café Akkan, Storuman. Vi har ju annars en samling varje månad på dagtid på detta café men nu har vi tänkt försöka utöka med även en kvällssamling varje månad.

Vi sjöng som vanligt många välkända andliga sånger och publiken fick både önska sånger och sjunga med. Ett par vittnesbörd hann vi också med och både unga och äldre fanns i lokalen och kunde lyssna. Vi delade också ut tidningar och kort till de som ville ha. Det blev en bra samling och vi ber om att det ska få betydelse för dem som lyssnade.Gud styrker oss

2014-09-23

Efter sommarens uppehåll med samlingar i Strömsund var det äntligen dags att få träffas igen. Det var många kramar och glada skratt denna kväll och vi fick tillfälle att bära varandra och andra i bön inför vår Fader i himlen.

Vi bjöds på gott fika och fick även möjlighet att med sång och blommor gratulera en av deltagarna på hennes högtidsdag.

Bibelstudiet handlade om Guds omsorg om oss och att han styrker och hjälper.

Fil.2:13-16 Gud verkar i oss för att hans vilja/syfte ska ske. Vi får göra allting utan knot eller förbehåll, så att vi blir fläckfria och rena och kan lysa som stjärnor i världen. Allt detta genom att vi håller fast vid livets ord.

Hebr.13:20-21 I kraft av Jesu frälsningsverk på Golgata fullkomnar fridens Gud oss i allt gott så att vi gör hans vilja. Livets Herre ger oss kraft varje dag. Det får vi vara tacksamma för. Guds nåd är så stor emot oss alla.

Fil.1:3-6 Gud som har börjat ett gott verk i oss ska också fullborda det, intill Kristi Jesu dag. Vi är kraftlösa utan Jesus. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium överallt där vi går fram.

1 Tess.5:23-24 Fridens Gud vill helga oss helt igenom, till Jesu ankomst. Han som har kallat oss ska åstadkomma det. Jesus har lovat att vara med oss alla (sorters) dagar.

Ef.3:16-17 Gud vill i sin härlighets rikedom ge oss kraft och styrka till vår inre människa genom sin Ande. Kristus vill genom tron bo i våra hjärtan så att vi blir rotade och grundade i kärleken.

Kol.3:15-17Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Vi är dåliga på att tacka, tyvärr.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast. Han ska styrka oss och bevara oss från den onde.

Herren ska leda våra hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.Jesus Frälsaren

2014-09-16


Denna veckas bönesamling var i Slussfors. Glädjande var att de flesta av oss kunde vara med och även några extra vänner. Det är alltid med stor tacksamhet som vi samlas till gemenskap i sång, Bibel och bön.

Efter många och innerliga sånger tog vi fram våra Biblar och delade många olika bibelord med varandra.

Joh.2:1-11 Jesu första under skedde vid ett bröllop i Kana. Vinet hade tagit slut och Jesu mor vände sig till Jesus och bad honom göra något. Jesus avvisade först hennes begäran därför att hans tid inte var inne riktigt. Maria sa till tjänarna att de skulle göra allt vad Jesus sa till dem. Maria visste vad Jesus kunde göra.

Tjänarna fyllde krukorna till brädden med vatten, enligt Jesu anvisning. Inget mer kunde därmed tillsättas. Sedan bars vinet in till värden. Tjänarna lydde.

Värden visste inte varifrån det goda vinet kom, men det visste tjänarna.

Det godaste vinet, i riklig mängd, kom på slutet.

Jesus uppenbarade sin härlighet, genom detta under, och hans lärjungar trodde på honom. Jesus gör vad han vill!

Denne Jesus är vår Jesus. Det är ingen främmande Jesus som vi tillber.

Joh.6:1-13 Jesus gick upp på berget med sina lärjungar men många människor kom till honom. Jesus ville ge dem något att äta och han frågade lärjungarna först fast han visste själv vad han skulle göra.

De fem bröden och de två fiskarna blev välsignade av Jesus och räckte till alla.

Tolv korgar blev dessutom över!

Vilken Jesus vi har! Vad han kan!

Joh.4:1-26 handlar om när Jesus kom till Sykars brunn. Trött, hungrig och törstig satte sig Jesus vid brunnen medan lärjungarna gick in till staden för att köpa mat. Jesus väntade på den kvinna som kom ensam mitt på dagen för att hämta vatten.

Jesus samtalade med kvinnan om levande vatten, livets vatten, frälsningen.

Kvinnan lämnade sin vattenkruka och sprang in till staden där hon berättade om Jesus för alla hon mötte. Många trodde hennes ord och gick ut till Jesus för att möta honom. Frälsning och väckelse kom till staden.

Jesus är hos oss alltid, dag och natt. Han lämnar oss aldrig. Han har omsorg om oss. Vilken trygghet!

Joh.14:1-3 Jesus uppmanar oss: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig.

Åklagaren frestar oss att tvivla på Jesus, frälsningen, andedopet osv.

Det som betyder något är att vi tror på vad Jesus säger.

Joh.15:15-17 Jesus kallar oss vänner och låter oss få veta vad han fått av Fadern. Vi är utvalda av Jesus för att bära frukt som består och Fadern ska ge oss vad vi ber om i Jesu namn.

Joh.14:11-14 En försäkran av Jesus om att vi ska få utföra mäktiga gärningar i Jesu namn till Faderns förhärligande.

Joh.14:25-27 Jesus talade till lärjungarna och lovade att Fadern skulle sända Hjälparen den Helige Ande till dem för att lära dem och påminna dem om allt vad Jesus sagt.

Ef.2:14-22 Jesu död på korset öppnade vägen till Gud för alla, både judar och hedningar. Förlåten rämnade, skiljemuren revs!

Jesus är vår frid. Han är också hörnstenen i byggnaden.

Vi växer upp/byggs upp till ett heligt tempel i Herren.

Vi får vara trygga för Jesus har segrat.


Bönedagar

2014-09-10 - 2014-09-12

Vi har samlats i Betel under tre dagar för att be, läsa Bibeln och sjunga. Det har varit tre bra dagar då vi fått be för böneämnen, både egna och gemensamma.

Att Gud ska komma och göra något nytt i vår bygd och vårt land har varit det stora böneämnet samtidigt som vi tackat för att det redan nu visar sig att något nytt är på gång.

Vi ser fram emot vad som ska ske ibland oss och i vårt land.Lagen eller nåden

2014-09-09

Ikväll hade vi bön i Slussfors och vi hade även besök av vänner från Sorsele och Norberg. Vi gladdes över många olika bönesvar som vi fått under den senaste veckan och vi bad för de böneämnen som vi fått inlämnade.

Efter många sånger och brödsbrytelse hade vi ett lite annorlunda bibelstudium.

Vi läste och samtalade om Galaterbrevet.

Gal.1:6 Paulus var bekymrad när han såg hur församlingen vänt sig bort från nådens evangelium till lagen.

Församlingen hade sänkt blicken från det himmelska till det jordiska. De hade börjat tvivla på nåden, på Guds Ord.

Förkunnare med en felaktig förkunnelse hade kommit till dem och predikat ett annat evangelium än det som Paulus predikat. Tron på Jesus blandades med lagiska gärningar. Det gamla förbundets lag blandades med det nya förbundets evangelium.

Att gå från nåden till lagen är det snabbaste sättet att stänga himlen!

Jesus levde ett rättfärdigt liv i vårt ställe, tog vårt straff på sig och därför verkar nåden i våra liv. Vi får tacka Jesus för att han gjort allt för oss. Allt är bara nåd!

Vi är frälsta av nåd.

Nåden är vägen till helgelse.

Den sanna nåden löser oss från synd.

Den Helige Ande kommer när vi kapitulerar och inser att vi behöver nåden.

Att ha fokus på Jesus och hans korsdöd är nyckeln till ett liv i Anden.

2 Kor.4:4 Kunskap om Jesus driver ut de mörka krafterna.

Jesus undervisade om Guds rike och botade de sjuka.

Vi få också tala om Jesus, vad Han gjort och vad han kan.Minns du sången

2014-09-06

Idag har vi sjungit sånger man minns både på caféet Akkan och servicehuset Tranan i Storuman. Det var höstens först samlingar och det märktes att det var uppskattat, på båda ställena.

Guds omsorg

2014-09-02

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Slussfors ikväll. Vi var inte så många denna gång men vi hade ändå en trevlig och välsignad kväll. Efter fikastunden sjöng vi igenom en hel del sånger som vi planerar att sjunga till helgen på Aktiviteten och Tranan. Vi planerade även lite framåt när det gäller möten, sångstunder och vår kommande sångarresa till kusten.

Bibelstudiet handlade om Guds omsorg. Vi började läsa i Rom.3:21-26 där vi kunde konstatera att Gud ligger bakom allt när det gäller vår frälsning och rättfärdiggörelse. Han gav sin ende Son Jesus Kristus som syndoffer för att vi skulle kunna bli rättfärdiggjorda genom tron på Jesus.

1 Kor.6:20 Vi är köpta och priset är betalt. Därför får vi förhärliga Gud med vår kropp.

Gal.3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för våra synder.

Gal.4:4-5 När tiden var inne sände Gud sin Son.

1 Kor.7:23-24 Vi är friköpta och ska inte vara slavar under människor.

Matt.20:28 Jesus kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för människor. Vi får också betjäna våra medmänniskor.

Gal.2:20-21 Vi får leva med Kristus. Guds nåd ger oss rättfärdighet.

Rom.15:33 Fridens Gud vare med oss alla.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.