Segertonen

Segertonen

Januari - april 2014

Hänt 2014Posted by Marit Bergfors 30 Sep, 2015 11:55:44
Vårfest i Betel

2014-04-30

Vi hade en jättefin bönesamling i Strömsund i kväll. Visserligen saknade vi flera som brukar vara med men vi kände då en ännu större anledning att bära dem fram till Gud i bön.

Vi började som vanligt med att fika tillsammans och det ger ju så många bra tillfällen till goda samtal också.

Det blev en lyckad avslutning på Glada Timmen-samlingarna ikväll.

Vi började inne i Betel där barnen sjöng och berättade med stor inlevelse.

Alla i publiken fick sjunga med i flera välbekanta sånger och sist så fikade vi

saft/kaffe och tårta i mängder.

Därefter gick vi till slalombacken där majbrasan tändes och vi sjöng vårsånger.

Till förmån för Glada Timmens fadderbarn var det också korv- och kaffeförsäljning vid brasan.

Jesus är frälsningen

2014-04-29

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Slussfors. Vi fikade som vanligt och pratade om kommande möten och även den sångarresa som vi ska fara på i mitten av maj. Vi sjöng också igenom den del av de sånger som vi kommer att sjunga i Sorsele till helgen.

Bibelstudiet handlade om att bara i Jesus finns frälsning.

Apg.10:42-43 Vi måste ut och berätta för människorna om förlåtelsen i Jesus. Ingen annan väg finns, inget annat namn som ger frälsning.

Apg.4:11-12 Jesus är hörnstenen som föraktades av byggnadsarbetarna men hos ingen annan finns frälsningen.

Luk.4:18-19 Detta deklarerade Jesus och det skall predikas även idag:

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna

och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren."

2 Kor.6:1-2 Idag är frälsningens dag.

Rom.10:11-13 Ingen som tror på Jesus ska stå med skam. Alla som ber till honom får svar, blir räddad/frälst.

Joh.3:17-18 Jesus kom för att frälsa världen. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror på Jesu namn är redan dömd.

Joh.1:12 Alla som tror på Jesu namn blir räddade, får rätten att bli Guds barn.

1 Kor.15:57-58Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Sedan vi fikat tog vi fram instrumenten och sjöng och spelade en god stund.

Det blev lite övning inför helgens tre möten.

Det nya förbundet

2014-04-22

Vi var samlade i Nordanås ikväll för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det var extra roligt att få möta några vänner som inte är med så ofta pga. det långa avståndet till deras hemort. Vi passade också på att fira ett födelsedags-barn, med sång och smörgåstårta.

Bibelstudiet handlade om att Jesus dog i vårt ställe.

Rom.8:1-11 Gud sände sin Son som syndoffer och försonade oss med sig.

När vi tackar och tar emot denna frälsning är vi försonade med Gud.

Gud har gjort oss fria från syndens och dödens lag.

Jesus tog på sig både synd och sjukdom. han besegrade alla djävulens makter och vann en evig seger.

Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla andra namn.

Segern är omätbar! Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus.

2 Kor.3:17-18 När vi tar emot Jesus förvandlas vi genom Anden.

2 Kor.5:21 Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle få del av Guds rättfärdighet.

Gal.3:13-14 Jesus blev en förbannelse i vårt ställe för att vi skulle få välsig-nelsen och den utlovade Helige Ande. När vi ser upp till Jesus på korset blir vi fria och förlåtna.

Gal.4:31, 5:1 Vi är barn till den fria hustrun. Låt ingen lägga på er slavoket igen.

Efter fikastunden blev det sång och musik en lång stund. Vi planerade också för kommande möten och sångsamlingar under maj månad.

Bibelstudiet handlade om det nya förbundet, beskrivet i Hebreerbrevet.

Hebr.2:1-18 är en beskrivning av Jesu liv och död. Jesus lämnade sin härlighet hos Fadern och levde, prövades och dog för vår skull. Han uppstod och besegrade döden. Vägen till Gud var sedan syndafallet stängd men Jesu försoningsoffer öppnade en ny och levande väg för oss till Fadern.

Frälsningen är personlig. Den lärde Nikodemus fick höra om pånyttfödelsens nödvändighet när han kom till Jesus på natten (Joh.3:1-21)

Vi får ett nytt tänkande och en ny syn på livet när vi möter Jesus och blir födda på nytt, frälsta.

Gud förmår att göra allt. Tror vi det?

Hebr.4:14-16 Jesus är vår store och mäktige överstepräst. Vi får frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Vi får komma ofta och be om hans hjälp.

Hebr.5:1-10 Beskrivning av det judiska systemet med överstepräster.

Gud gjorde Jesus till överstepräst för alla människor, en frälsare som blev upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.

Hebr.6:13-20 Gud gav både ett löfte och en ed för att understryka det hopp som vi fått - löftet om evig frälsning.

Hebr.7:11-28 beskriver skillnaden mellan de levitiska prästerna och Kristus som överstepräst, som Melkisedek. Jesus var av Juda stam och inte av Levis stam.

v.12 Om prästtjänsten ändras måste lagen ändras. Jesus blev präst för evig tid.

v.22 Det nya förbundet som Jesus gått i borgen för är så mycket bättre.

Jesus kan helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud.

Hebr.9:15-28 Kristus är medlare för ett nytt förbund. Jesus dog för oss, offrades en gång för att bära mångas synder. Han ska frälsa oss som väntar på honom.

Hebr.10:19-23Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

Påskalammet

2014-04-15

Ikväll hade vi sång, Bibel och bön med nattvardsfirande i Betel, Slussfors.

Det kändes så underbart att vi fick samlas och påminna oss om vad Jesus gjorde för oss för snart 2000 år sedan. Hans försoningsoffer och uppståndelse har ännu samma kraft att förvandla människors liv.

Bibelstudiet handlade om den sista måltiden.

Matt.26:1-2 Om två dagar är det påsk, sa Jesus. Han visste precis vilken tidsplan som Gud hade. Profeterna hade förutsagt det som hände och allt skedde enligt Guds plan.

v.3-5 Översteprästerna och folkets äldste ville att Jesus skulle dödas utan att folket oroades (inte under högtiden...).

v.6-13 Kvinnan smorde Jesus, med dyrbar olja, inför hans begravning.

v.17-19 Jesus sände lärjungarna för att göra iordning påskmåltiden, reda till påskalammet. Luk.22:7-13

Matt.26:26-29 Jesus och lärjungarna firade nattvarden. lärjungarna förstod inte att Jesus skulle dö, trots att Jesus flera gånger berättat det i förväg.

Luk.22:14-23

Värdig genom Jesus

2014-04-13

Idag har vi haft möte i Betel, Slussfors med ungdomarna som ansvariga för både mötesledning och predikan. Maria Hallman ledde gudstjänsten och barnen Felicia och Rikard sjöng två sånger.

Daniel Bergfors predikade om hur Jesus kom till vår värld, lämnande sin härlighet, för att genom sitt liv och tjänande, död och uppståndelse skulle ge oss möjligheten att bli värdiga himlen. Vi värderar oss själva och varandra med mänskliga mått men inför Gud håller bara den värdighet som vi får genom Jesus.

Detta är påskens budskap; Gud älskade så han gav oss Jesus och det eviga livet.

Sångarna sjöng också två sånger och sedan fikade vi tillsammans och fick då tillfälle att fortsätta samtala om livets väsentligheter.

Sångstunder

2014-04-12

Idag hade vi två mycket bra sångstunder i Storuman. Först var vi på Akkan, det centrala fiket/aktivitetshuset i Storuman, och hade "Minns du sången". Det kom mycket folk för att lyssna och ännu fler för att bara fika. De fick sång och musik på köpet. Att det är ett toppenställe att förmedla det glada budskapet på har vi konstaterat för länge sedan.

Därefter hade vi en lunchpaus och sedan for vi till servicehuset Tranan där många redan bänkat sig för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi hade valt ut många sånger med påskbudskapet om Jesu död och uppståndelse eftersom det snart är påsk .


Gal.3:26-29 Alla har tillträde till Gud - vi är ett i Kristus Jesus.

Rom.10:11-13 Det är ingen skillnad på jude och grek - alla har samma Herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.

Rom.5:8-11 Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var Guds kärlek bevisad.

Apg.4:12 Hos ingen annan, än Jesus, finns frälsning och i inget annat namn kan vi finna räddning.

Musikcafé i Ankarsund

2014-04-06

Ikväll hade vi musikcafé i f.d. skolan i Ankarsund. Det blev en bra samling med många kända sånger som vi sjöng tillsammans med de bybor som kom. Vi sjöng bl.a. den fina sången "Mamma är det långt till himlen". Du kan lyssna på den här när Håkon Banken sjunger den:

http://www.youtube.com/watch?v=ipR0wIFkD0Y

Ordet förbliver

2014-04-01

Ikväll var det Nordanås som var platsen för vår bönesamling. Allra först åt vi surströmming, vilket nästan alla uppskattade. De övriga fick köttbullar. Alla var dock mycket nöjda med gemenskapen och det är verkligen en sådan förmån

att vi får vara tillsammans.

Sedan tog vi fram instrumenten och sjöng av hjärtats lust många fina sånger

ur vår sångpärm. Vi övade lite inför det kommande musikcaféet i Ankarsund.

Bibelstudiet handlade om Guds Ord som förbliver.

Joh.17:14-17 Jesus kom till vår jord och han var Ordet. Han är Sanningen som helgar oss och gör oss fria. Vi får tro på Ordet som ger liv.

Luk.4:22 Alla som hörde Jesus prisade de nådens ord/ljuvliga ord som utgick från hans mun.

Joh.6:68 Jesus har det eviga livets ord. Vi får ta emot så ofta vi vill av detta ord.

Mark.2:2 Jesus predikade Ordet för dem och människorna tog emot. Men det gjorde inte de skriftlärda och fariséerna.

Joh.8:31-32 Vi får förbli i Ordet. Då är vi hans lärjungar och då ska vi förstå sanningen som ska göra oss fria.

Matt.24:35 Jesus sa: Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå.

Därför kan vi fortsätta, med frimodighet.

Gemenskapshelg

2014-03-28

Vi har varit på resa i helgen. Själavårdscentret i Fredrika var målet och vår

sång- och bönegrupp var inbjudna av vännerna som är engagerade i detta

arbete.

Vi fick verkligen uppleva generositeten såväl i boende och mat som i den gedigna undervisning som vi fick lyssna till. Vi delade även glädjen i sången och bönen. Den gemenskap vi upplevde kommer att välsigna oss framöver.

En Herre, en Gud


2014-03-25

Veckans bönesamling blev i Slussfors. Vi fick dela gemenskapen och sjunga

och tacka för Guds nåd emot oss. Det blir mer och mer viktigt och förmånligt

att vi får samlas kring Guds levande Ord i denna förvirrande tid.

Bibelstudiet handlade om vår trosgrund som är Jesus Kristus. Den apostoliska trosbekännelsen får vi bekänna oss till. Vi tror på och bekänner oss till Jesus.

Vi tillhör honom!

Apg.1:1-5 Detta var starten för apostlarna uppdrag, evangeliets utbredning.

Jesus hade uppmanat lärjungarna att vänta i Jerusalem tills kraften kom -

den Helige Ande. När lärjungarna blev uppfyllda av Anden blev det en explosionsartad utveckling. Tusentals av människor omvände sig och döptes.

1 Kor.15:1-5 Paulus påminner om evangeliet. Endast Jesus kan frälsa, inget samfund eller kyrka kan hjälpa, bara Jesus. Detta måste vi understryka för människorna.

Jesus dog för våra synder - enligt Skrifterna.

Han blev begravd och uppstod på tredje dagen - enligt Skrifterna.

Ef.2:14-22 Jesus har upphävt lagen, stiftat frid mellan judar och hedningar

och skapat en enda ny människa. Ty genom Jesus har vi alla tillträde till Fadern.

Ef.4:5-6 "en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla".

Jesus är vår förebild, vi ska gå i hans fotspår så nära vi kan.

Luk.12:8-9 Den som bekänner Jesus inför människorna ska Människosonen bekänna inför Guds änglar.

1 Tim.6:6-11 Vi får vara uthålliga i trons goda kamp. Vi får stå stadigt i tron

på Jesus.

Hebr.4:14-16 Låt oss hålla fast vid vår bekännelse, Jesus Guds Son.

Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron, för att få hjälp.

Jesus vår överstepräst förstår oss och vill hjälpa oss, alltid.

1 Joh.4:1-6 Vi får pröva profeterna i vår tid. Många falska profeter och falska läror finns i vår tid också.

Men den som bor i oss är större än den som bor i världen. Sanningens Ande bor i oss.

Apg.4:12 Bara hos Jesus och i hans namn finns frälsningen.

Minns du sången

2014-03-22

Idag har vi haft en riktigt innehållsrik dag. Först hade vi Minns du sången- samling i Aktiviteten, Storuman. Trots det soliga och fina vädret samt en hel

del andra aktiviteter i Storumanområdet så kom det många till vår träff.

Vi sjöng många gamla och även nyare, kända, andliga sånger som publiken kunde sjunga med i. Det blev även flera vittnesbörd om vad Gud förmår.

Sedan åkte vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund där också.

Det är alltid så uppskattat att vara där. Det blev även där många kända sånger som de boende kunde sjunga med i.

Dagen avslutades med en träff på Nybyggarland där vi samtalade och bad inför de kommande tältmötena 12-17 augusti. Birger Skoglund och Ingemar Helmner kommer att vara talare under mötesveckan.

Så vi vände hemåt på kvällen tacksamma och glada för denna innehållsrika dag.

Jesus sänder oss ut

2014-03-17

Vi träffades i Nordanås denna vecka för sång, bibelläsning och bön. Det är en verklig förmån att få vara tillsammans inför Ordet. Detta gäller speciellt i dessa dagar när så mycket verkar oklart när det gäller Guds vilja, uppenbarad i Ordet.

Vi sjöng också många av våra sånger som har ett så tydligt Jesusbudskap. Det känns angeläget att vi kan presentera ett klart och tydligt evangelium för våra medmänniskor.

Bibelstudiet handlade om hur Jesus vill möta oss med sin frälsning, glädje och frid och sedan sända oss ut till människorna som inte vet om att Jesus dog och uppstod för alla för att vi skulle få evigt liv.

1 Joh.5:1-5 Den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och vi älskar dem som är födda av Gud. Tron på att Jesus är Guds Son besegrar världen. Vi har allt i Jesus!

Joh.14:1 Vi får tro på Gud och Jesus. Då behöver vi inte oroa oss.

Joh.14:26-27 Hjälparen den Helige Ande påminner oss om allt vad Jesus sagt.

Vi får ta emot Jesu frid. Vi behöver inte vara modlösa.

Joh.20:21-23 Jesus mötte lärjungarna med frid och sa sedan: Som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Tag emot Helig Ande! Förlåt så är det förlåtet!

Frid = enligt grundtexten: intet fattas, inget är brutet.

Joh.16:33 Vi får ha frid i Jesus redan här för han har övervunnit världen.

Om än världen förföljer oss så får vi vara vid gott mod.

Joh.17:14-21 Jesus sa: Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem.

Jesus ber för oss

* om beskydd från det onda

* att vi ska helgas i sanningen - Ordet

* att som Fadern sänt Jesus så sänder han oss till världen

* Jesus ber för alla som genom våra ord kommer till tro på honom

* Jesus ber att vi alla ska vara ett med honom och Fadern

Jesus är vår förebild, vårt rättesnöre.

Joh.17:24-26 Faderns kärlek ska vara i oss och Jesu härlighet ska uppenbaras för oss när vi är hos honom.

Joh.12:26 Om vi vill tjäna Jesus så ska vi följa honom och där han är kommer vi också att få vara. Om vi tjänar Jesus ska Fadern ära oss.

Vi har bara fördelar!

Musikcafé i Forsmark

2014-03-15

Vi har haft musikcafé i Forsmarks fina byastuga tillsammans med Sionförsam-lingen i Långsjöby. Det blev en bra och intressant kväll där sånger varvades med flera vittnesbörd om Guds makt och vilka möjligheter vi har att göra Guds vilja om vi är lyhörda för Guds röst.

Vi fikade också och hade då tillfälle att samtala med varandra. Ganska många hade hörsammat inbjudan och kommit både från byn och andra byar.

Jesus är vägen, sanningen och livet


2014-03-11

Ikväll var vi samlade i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Det blev en

stor skara som "trängdes" kring borden och glädjen och tacksamheten var stor.

Vi fikade, gratulerade en av deltagarna på födelsedagen och sedan sjöng vi, med

glädje och inspiration, många sånger ur våra pärmar.

Bibelstudiet handlade om att Jesus är den enda vägen till Gud, sanningen med stort S och det eviga livet. Vi började läsa från Joh.14:6 där vi tydligt får veta att Jesus är den enda framkomliga vägen till Gud. Inget annat namn finns som kan ge frälsning. Apg.4:12

Människan försöker ofta att genom egna gärningar förbättra sin situation eller vinna frälsning, men det är lönlöst.

Apg.16:17 En besatt kvinna vittnade om att Paulus och Silas var Guds tjänare och att de förkunnade frälsningens väg. Demonerna vet vem Jesus är.

Apg.18:24-25 Apollos undervisade, brinnande i anden, noggrant om Jesus.

Hebr.10:19-20 En ny och levande väg, tack vare Jesu blod, leder oss in i det

allra heligaste. Vi behöver gå på denna nya, levande väg. Den leder till himlen, av nåd.

Joh.1:14-18 Jesus var full av nåd och sanning. Jesus har uppenbarat/förklarat Fadern för oss. Vi kan lita på Jesus, han är sanningen.

Lagen påminde människan om synden men med Jesus kom nåden och sanningen

Jesus har fullbordat allt, inget kan tilläggas.

Joh.8:31-32 Jesus sa till de judar som satt tro till honom att om de förblev i Jesu ord så skulle de (äntligen) bli fria. Sanningen skulle gör dem fria.

2 Tess.2:9-12 Människor gav inte kärleken till sanningen rum. Sanningen kunde ha räddat dem. Vill vi ha sanningen - Jesus?

Joh.3:14-16 Jesus är den ende som ger evigt liv, genom att vi tror på honom.

Joh.3:36 Tror vi på Jesus har vi evigt liv. Valet är vårt!

Vi får överlåta oss och våra liv till Jesus. Bibeln talar ofta om att vi ska sätta Jesus först. Då har han lovat att vara med oss och hjälpa oss.

Vi får göra upp med oss själva om vi är villiga att betala priset.

Apg.5:20 Vår uppgift är att förkunna/berätta för människorna om allt som hör till detta nya liv.

1 Tim.1:16-17 Paulus mötte barmhärtighet för att han skulle bli en förebild för dem som skulle komma till tro och vinna evigt liv.

v.17 Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.Jesus är vårt hopp

2014-03-04

Veckans gemensamma bönesamling blev i Slussfors. Vi delade gemenskapen först kring bordet och sedan blev det sång, bön och Ordet.

Bibelstudiet handlade om Jesus - vårt hopp. Vi började att läsa i 2 Kor.5:17

där vi får veta att vi är nya skapelser när vi är i Kristus. Det gamla är borta, något nytt har kommit!

Gud ger oss ny insikt, kunskap och styrka för varje dag. Bibeln är vår bruks-anvisning för livet.

Vi är Guds tillhörighet - egendom. Alla människor är friköpta men de flesta vet inte om det.

Vårt uppdrag är att uppsöka dem och förmedla frälsningens budskap.

Ef.2:10 Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud

har förberett för att vi ska vandra i dem.

Tit.2:11-15 Vi får vara Guds egendom, som tjänar honom ivrigt med goda gärningar.

Rom.15:13 Vi får överflöda i hoppen genom den helige Andes kraft. Hoppets Gud vill fylla oss med glädje och frid i tron.

1 Petr.1:3-5 Gud vår Fader har genom Jesu uppståndelse fött oss på nytt till

ett levande hopp och ett arv som aldrig kan förstöras men är förvarat åt oss i himlen. Med guds makt blir vi genom tron bevarade till slutfrälsningen.

Detta är vårt hopp inför evigheten.

Hebr.12:1-3 Vi ska löpa uthålligt i vårt lopp medan vi ser på Jesus och inte på omständigheterna. Vi får tänka på Jesus, som uthärdade fiendskap från syndare, så att vi inte tröttnar och tappar modet.

1 Petr.1:13-16 Vi ska vara beredda, hålla oss vakna, sätta vårt hopp till Jesus.

1 Petr.5:8-11 All nåds Gud hjälper oss när vår fiende ansätter oss. Vi får vara nyktra och vaksamma, göra motstånd mot fienden, orubbliga i tron.

Gud har makten i evighet, amen!

Guds kärlek och nåd

2014-02-25

Vi samlades i Nordanås ikväll till sång, Bibel och bön. Det blev som vanligt en

kväll präglad av glädje och tacksamhet. Vi sjöng, läste och bad med förvissning

om att Jesu seger gäller även idag.

Bibelstudiet handlade om Guds kärlek och nåd. Vi började läsa i 1 Joh.4:15-16 där Johannes, kärlekens apostel, skriver om Guds kärlek. Vi har lärt känna den kärlek Gud har till oss och tror på den. Vi förblir i Gud och Gud i oss. Vi får stå stadigt på Guds Ord.

1 Kor.1:4-9 Vi har fått nåd genom Kristus och blivit rika på allt ifråga om allt

tal och all insikt. Därför saknas ingen nådegåva medan vi väntar på Jesu uppen-barelse. Gud kommer att styrka oss ända till slutet. Gud är trofast, han som kallat oss till gemenskap med sin Son Jesus Kristus vår Herre.

Rom.8:38-39 Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre.

Joh.8:31-32 Jesus sa: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria, verkligen fria.

Ef.1:5-8 Gud har förutbestämt att vi ska få bli söner och döttrar. Vi är friköpta genom Jesu blod och har förlåtelse genom den rika nåd som han har låtit flöda över oss.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast och ska styrka och skydda oss för den onde.

Herren vill leda oss fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Rom.5:21 Nåden skulle få herravälde genom rättfärdighet som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Bönedag i Betel

2014-02-22

Det blev en heldag idag med sång, Bibel och bön i Betel. Vi fick både tacka och be för vår kommun och vårt land och lyfta våra medmänniskor inför nådens tron.

Vi fick också påminna oss Jesu död och uppståndelse när vi firade nattvard.

Bibelstudiet handlade om att Jesus säger: Följ mig, även år 2014.

Luk.4:14-15 Jesus gick omkring och undervisade, gjorde väl och hjälpte alla. Jesus hade ett uppdrag från Fadern. Det uppdraget gäller även år 2014.

Matt.4:23-25 Jesus botade sjuka och ryktet om honom gick ut över bygden.

Man förde de sjuka till Jesus. Mycket folk följde Jesus. De drogs till honom.

Matt.8:14-17 Jesus botade Petrus svärmor och hon betjänade dem. Senare på kvällen fördes människor till honom och han drev ut onda andar och botade alla sjuka.

Matt.9:35-38 Jesus förkunnade budskapet om Guds rike och botade alla slags sjukdomar. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom

de var "som får utan herde".

Människor idag är vilsna. De söker i allslags andlighet som t.ex. New Age för att få frid men det ger endast tomhet och ångest.

Herren har i alla tider varnat för dessa villoläror. Endast Herren är Gud.

Jesus sa till lärjungarna: Skörden är stor men arbetarna få. Be om arbetare till skörden.

Matt.10:7-8 Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära! Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Ge som gåva det ni fått som gåva.

Mark.1:16-20 Jesus kallade lärjungarna att följa honom och bli människofiskare. De lämnade allt och följde Jesus, direkt. Matt.4:18-22

Mark.16:15-20 Jesus gav lärjungarna missionsbefallningen och berättade för dem om de tecken som skulle följa dem som tror.

När Jesus togs upp till himmelen fick lärjungarna vänta på löftets uppfyllelse; den Helige Andes utgjutande. Apg.1:8

Sedan kunde de gå ut och förkunna och uppleva att det fungerade. Apg.2:1-4

Den stora förändringen kom i och med uppfyllelsen av den helige Ande.

Vi behöver också den Helige Ande för att kunna utföra Guds verk.

Apg.5:12-16 Många under och tecken skedde när den helige Ande kommit över lärjungarna. Människor i skaror kom till tro, sjuka blev helade och onda andar drevs ut.

Vi har samma uppdrag och samma utrustning står oss till buds.

Apg.10:44-48 Hedningarna fick också ta emot den helige Ande precis som judarna. Därför vet vi att löftet även gäller oss.

Rättfärdig och välsignad


2014-02-18

Vi samlades i Slussfors denna vecka till sång, Bibel och bön. Vi hade långväga besök, missionär Stina Fridolfsson, Dominikanska republiken. Det blev många glada skratt och innerliga böner under kvällen. Sångerna lyfte nästan taket.

Bibelstudiet handlade om att vi är rättfärdiggjorda och välsignade i Jesus Kristus.

Vi började att läsa i Rom.8:1-5 Ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus.

Segern är vunnen! Den Sonen gjort fri är verkligen fri. Låt ingen lägga på er slavoket igen. Uppträd som fria människor.

Det lagen inte kunde åstadkomma, försvagad som den var av vårt kött, det gjorde Gud genom att sända Jesus som syndoffer.

Gal.3:7-14 De som håller sig till tro är Abrahams barn och blir välsignade.

Inga egna rättfärdighetsgärningar kan köpa oss frälsning och välsignelse,

endast Jesus. Han friköpte oss!

Gal.4:4-7 När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och

ställd under lagen för att Han skulle friköpa dem son stod under lagen.

Rom.3:20 Ingen människa blir rättfärdig inför Gud genom laggärningar.

Genom lagen ges insikt om synd.

Gal.2:15-16 Vi har satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro och inte genom laggärningar.

Rom.1:16-17 Evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Den rättfärdige ska leva av tro.

Ef.2:1-10 Vi var döda genom våra synder och överträdelser. Vi följde härskaren över luftens härsmakt. Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus pga. hans stora kärlek och barmhärtighet. Av nåd är vi frälsta.

Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förberett för att vi ska vandra i dem.

Rom.6:14 Synden ska inte råda över oss, ty vi står under nåden.

2 Tim.1:1-2 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus, till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.

Akkan - Tranan


2014-02-15

Idag blev det mycket sång, många samtal och mycken gemenskap. Vi började med att sjunga på Akkan och det blev många kända sånger som sjöngs under

"Minns du sången"-samlingen där. Det var också ovanligt många sångare som ledde sången idag.

Sedan for vi till servicehuset Tranan och hade en sångstund även där. Många

av de boende hade sökt sig till matsalen där vi höll till med sången och musiken.

Att det är uppskattat märkte man på alla önskningar om att vi snart skulle komma igen.

Guds beskydd

2014-02-11

Ikväll samlades vi i Strömsunds kapell till sång, Bibel och bön. Till vår glädje kom det många och vi bjöds på semlor till kaffet.

Vi sjöng många härliga sånger och tränade även på någon ny sång. Det är så inspirerande att sjunga, speciellt dessa sånger som har ett sådant Jesus-inriktat budskap.

Sedan var det dags att plocka fram Biblar och anteckningsblock. Biubelstudiet handlade ikväll om Guds beskydd och det evighetshopp som vi har i Kristus.

Vi började läsa i 2 Kor.1:3-11 där det berättas om att Gud är tröstens Gud.

Paulus och hans medarbetare hade prövats så att de t.o.m. misströstade om livet. Ändå vittnar de om att Gud är tröstens Gud och barmhärtighetens Fader.

Vi får tröst av Gud för att vi ska kunna trösta dem som är i nöd.

1 Petr.1:3-5 Gud har fött oss på nytt:

* till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda

Detta hopp gäller oss precis som rövaren på korset.

* till ett arv som aldrig kan förstöras men väntar på oss i himlen

* Guds makt beskyddar oss till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den yttersta tiden.

Hebr.2:10-18 För att Jesus skulle kunna frälsa oss från syndens förbannelse

och död måste han lida döden för oss, i vårt ställe. Jesus gjorde dödens herre maktlös och befriade alla dem som av fruktan för döden levt i slaveri i hela sitt liv.

Det är inte änglar han tar sig an utan Abrahams ättlingar, dvs. oss.

Jesus är en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sonar folkets synder. Han som lidit kan hjälpa dem som lider.

Luk.18:9-14 Det lönar sig inte att vara självrättfärdig, att lita på sin egen förmåga och rättfärdighet.

Den ödmjuke tullaren gick hem mer rättfärdig än den självgode fariséen.

Rom.9:14-16 Våra strävanden och gärningar har ingen betydelse inför Gud.

Han har förbarmande med alla och är barmhärtig mot alla.

Fil.2:12-16 Vi får leva för Gud i helg och vardag. "Lysa som stjärnor i världen när vi håller fast vid livets ord."

Vi ska vinna människor för Guds rike - det är vårt uppdrag.

1 Tim.4:10 Vi har satt vårt hopp till Gud, därför arbetar och kämpar vi.

Hebr.13:20-21Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Gå vidare

2014-02-04

Sång, Bibel och bön blev det denna vecka i Nordanås. Vi passade på att fira en

av gruppens medlemmar med god tårta och sång, som vanligt.

Efter fikastunden sjöng vi igenom ett antal sånger som vi ska sjunga vid nästa "Minns du sången"-samling i Storuman. Det är alltid så uppmuntrande med

dessa trosvissa sånger.

Sedan tog vi fram våra Biblar och läste först från Fil.3:13-14 där Paulus uppmanar oss att "glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför oss". Om vi sysslar med det som ligger bakom oss tyngs vi ner så att vi inte kommer någon vart.

Det finns en väg framåt - att förlåta och bli förlåten. Jesus vill dra upp oss ur dyn och göra oss verkligen fria. "Den Sonen gör fri, han är verkligen fri".

Vi påminde oss om den profetia som Birger Skoglund fick frambära hösten 2012 när han var hos oss i Betel:

Låt allt det gamla ligga under Jesu blod. Vi är inte kallade att gräva i det gamla, vi är kallade att sträcka oss framåt. Vi är inte kallade att fiska i glömskans hav, vi är kallade att sträcka oss mot Livets vatten.

Om vi gör det får vi seger! Vår kallelse är inte att hålla på med det gamla utan att ta emot livets vatten.

Joel.2:28-32 På pingstdagen utgjöts den Helige Ande över lärjungarna. Detsamma gäller för oss idag. Vi behöver kraften från den Helige Ande.

Vi måste ge upp allt, överlåta oss, för att ta emot både i lampa och kärl.

"Gå i blodskällan ner, Jesus tvår dig nu ren. Tag emot den gudomliga kraft".

Apg.1:8 Kraft att bli Jesu vittnen. Det finns ingen annan väg än via korset.

Gud vill fylla oss med sin kraft, så att vi kan gå vidare.

Matt.28:18-20 Missionsbefallningen: Gå ut, följdes av löftet om Jesu närvaro alla dagar intill tidens slut.

B. Skoglunds profetia fortsatte: så ska jag låta en vårflod från himlen komma över er och jag ska flöda fram med en sådan hastighet att ni säger: Stopp Gud, vi hinner inte med, men jag skall sända all den hjälp ni behöver och jag skall ge er allt ni frågar efter men ni har begärt för lite, ni ska begära mer, säger Herren, ni ska begära … ni ska begära en kraftfullare Ande över er och jag ska gjuta min kraft över er. Jag har talat, säger Herren, och mig är given all makt i himmel och på jord. Jag ska börja vidröra hjärtana, jag ska vidröra hjärtana, ja säger Herren jag ska vidröra hjärtana.

Jesus var full av kraft och Gud vill ge oss av samma kraft, den Helige Ande.

Vi klarar oss inte utan Guds kraft. Det fattas något, den Helige Ande.

B. Skoglunds profetia fortsatte:

Skåda inte efter hjälp av den art som den här världen och den religiösa världen har att ge. Ni behöver något helt annat än en massa ritualer, ni behöver min Andes kraft och jag ska sända den till er. Min ankomst är snart, mycket nära men jag vill att ni ska gå ut och vinna. Ni ska vara en härlighet mitt i den spruckna muren och min församling ska ståta med min härlighet för den tänker jag skänka er. Helga er för i morgon tänker jag göra under.”

Vi behöver skala av mycket av vårt eget. Bara Jesus och hans kraft behöver vara synlig i mötet med andra människor i våra gudstjänster och samlingar.

Mark.10:27 För Gud är allting möjligt. Det vi inte förmår, kan han.

ICBI - Distansbibelskola


2014-01-27

Ikväll hade vi ett mycket bra möte i Betel med besök av Lennart Andersson, Bankeryd. Han reser för missionsorganisationen ICBI som bedriver bibel-skolor på missionsfälten. Vi fick mycket intressanta fakta från de olika missions-länderna och vad det betyder för dem att få ta del av bibelundervisning via

kassetter, cd mm.

Ett offer för detta viktiga och fruktbärande arbete togs också upp i mötet.

Lennart sjöng också flera sånger och predikade om Jesu försoningsdöd på Golgata kors. Han läste från Joh.19:16-18, 25 och påminde oss om att Jesu död på Golgata är det allra viktigaste budskapet i Bibeln.

Kristendomen talar om för oss människor att Jesus Kristus har gjort allt för oss.

Andra religioner talar om att människan måste göra något själv för att nå/behaga sin gud.

Trots människans syndafall hade Gud en frälsningsplan beredd genom Jesu död.

Hebr.10:5-7 talar om att Jesus kom och genom sitt eget blod köpte oss människor fria. Jesus delade människans villkor och bar våra synder och sjukdomar upp på korset.

Rövaren på korset vid ena sidan av Jesus fick uppleva frälsning och gå på

frälsningens bro. Den höll och håller för var och en som vill komma.

Det är fullbordat

2014-01-21

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Slussfors denna vecka. Det är så uppmunt-rande att få vara tillsammans och dela gemenskapen både som människor och i tron.

När vi sjungit en god stund tog vi fram våra Biblar och läste om Jesu fullbordade

verk på Golgata kors och vad det betyder för oss människor idag.

Först läste vi från Jes.53:3-5 Frälsning och helande är redan fullbordade genom Jesu död och uppståndelse. Ingenting kan läggas till det färdiga verket. Vi får tacka Gud istället för att hela tiden be och begära.

Jesus löste oss från syndens konsekvenser. När Gud får ta hand om oss, när vi lämnar över, så blir det som Gud vill.

Rom.4:23-25 När vi tror på vad Gud har gjort i Kristi död och uppståndelse blir vi rättfärdiga. Vi behöver inte göra något, allt är klart! *Vi duger inför Gud. Han ser oss som rättfärdiga genom Jesu blod.

Rom.8:31-35 Gud är för oss. När han nu har utlämnat Jesus för oss alla kommer han också att skänka oss allt med honom.

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner!

Vem kan fördöma? Kristus sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.

Vi har världens bästa advokat i Jesus!

Vi får triumfera över allt genom honom som har älskat oss.

1 Petr.2:24-25 Jesus bar våra synder upp på korset och våra sjukdomar.

Genom hans sår ha vi blivit botade. Vi får tacka för verkligheten.

Gal.3:13-14 Kristus har friköpt oss! Han tog straffet på sig för att vi skulle få Abrahams välsignelse och den utlovade Anden genom tron.

Rom.3:21-26 Gud har uppenbarat en rättfärdighet för alla som inte är beroende av lagen, utan beror på tro på Jesus Kristus.

Gal.5:13-14 Vi är kallade till frihet! Vi har fått allt, allt är förlåtet, allt är friköpt, det finns ingenting kvar. Vi duger som vi är, vi behöver inte förställa oss.

Vi kan inte förbättra vår position men när vi lever i/med Jesus så sköter han om oss.

Bönedag i Betel

2014-01-18

Idag har vi haft bön och gemenskapsdag i Betel, Slussfors. Trots att kylan inte riktigt gett med sig än så kom det flera från olika byar för att vara med. Vi hade många fina och trosstärkande samtal kring fika och matborden.

Sång, vittnesbörd och bibelstudium blev också till stor uppmuntran för oss alla.

Bibelstudiet handlade om "bön och ljus". Vi började läsa i Ef.1:17-23 där Paulus ber för församlingen att de skulle få vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus. Våra hjärtan behöver upplysas så att vi ser vad vi har i Jesus.

Paulus hade själv mött Jesus på Damaskusvägen och upplevde en total förvand-ling. Jesus blev verklig för Paulus och han kunde se/förstå vad han hade i honom.

* Vi behöver också få se Jesu makt, kraft och hans namns betydelse.

* Vi behöver inse att vi har tillgång till denna makt, kraft och auktoritet.

* Vi måste vara villiga att gå i Guds tjänst - att vinna människor.

För Gud är allting möjligt. Om vi vill tjäna Honom gör han det omöjliga möjligt.

Detta är livet vi ska leva!

Kol.1:9-12 Paulus bad för Kolosse-församlingen att de skulle få kunskap och insikt om Guds vilja så att de skulle kunna leva värdigt Herren. De skulle då kunna bära frukt i goda gärningar och växa till i kunskap om Gud. Detta sker genom den Helige Ande och i bön.

Gud är å färde över vårt land. Ett år av skörd och kraftmanifestationer ligger framför oss.

Guds härlighets makt ska styrka oss och Fadern har gjort oss värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Ef.1:3-14 Fadern har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelser.

Genom tron är den vår (oss tilldelad). Guds kärlek, som uppenbarades genom Jesu död, har satt oss i denna position. Vi är friköpta genom hans blod. Allt är Guds verk.

Anden är sigillet, en handpenning på vårt arv att vi ska förlossas och Guds härlighet prisas.

Fil.4:6-7 Vi ska inte göra oss bekymmer utan göra allt kunnigt för Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Vi tar ofta bekymren först istället för att tacka först.

Kol.4:2 Vi får be uthålligt under tacksägelse.

1 Petr.5:6-11 Vi får ödmjuka oss under Guds mäktiga hand, då ska han upphöja oss när hans tid är inne. Vi får kasta våra bekymmer på Herren för han har omsorg om oss. Vi får vara uppmärksamma på att vi har en fiende. Vi får stå honom emot orubbliga i tron. All nåds Gud har lovat hjälpa oss och befästa oss. Hans är makten i evighet! Amen!

1 Petr.3:12 Herren ser oss och hör oss när vi ber.

Ef.6:10-18 Vi får bli starka i Herren, hämta ny styrka. Vi får ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot i kampen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. Vi får vaka och be för alla heliga.

Efter bibelstudiet avskiljde vi en stund för tacksägelse och bön. Vi tackade Gud för de olika församlingarna och de kristna i vår kommun och bad att vi alla skulle få fungera i Guds vilja. Vi bad för kommunens innevånare, unga och äldre.

Efter den gemensamma lunchen hade vi brödsbrytelse och förbön för enskilda och gemensamma böneämnen.

När vi skiljdes var det med stor tacksamhet för denna dag i Guds närvaro och vänners gemenskap.

Samling i Strömsund

2014-01-14

Årets första "Sång-Bibel-bön-samling" i Strömsund blev ikväll, trots kylan.

Vi är ju vana vid vinterväder så det blev en stor uppslutning kring bordet

och Ordet.

Efter våffelkalas och mycket sång var det så dags för bibelstudiet.

Vi började med att läsa från julevangeliet Luk.2:8-18 där många intressanta fakta kommer fram:

* Herdarna, som stod lägst på samhällsstegen, fick först veta den stora nyheten

Gud har inte anseende till personen!

* Var inte rädda, sa ängeln, jag kommer med bud om glädje för hela folket.

* En Frälsare har blivit född åt er.

* En stor himmelsk här sjöng till Guds ära.

* Herdarna gick och fann Jesusbarnet precis som ängeln sagt.

* De prisade Gud för det som hänt.

* 700 år innan det hände profeterade Jesaja om detta.

Jesus kom till jorden för att köpa tillbaka varje människa som var under syndens förbannelse. Genom Jesu död och uppståndelse öppnades vägen till Gud.

Vi läste vidare om Jesu verksamhet och började i Luk.4:14-15 där det berättas om hur Jesus kom i Andens kraft till Galliléen. han undervisade och blev prisad av alla.

Luk.5:20-26 Jesus botade en lam man men först förlät Jesus honom hans synder. De skriftlärda ifrågasatte Jesu rätt att förlåta synder. Jesus förstod deras tankar.

Luk.6:6-11 Jesus botade en man på sabbaten. De skriftlärda och fariséerna iakttog Jesus för att kunna anklaga honom för något. När mannen blev botad blev de ursinniga och började diskutera vad de skulle göra med Jesus.

Luk.13:10-17 Jesus botade en krokryggig kvinna som varit sjuk i 18 år. Synagogföreståndaren blev upprörd och menade att Jesus kunde bota på vardagarna och inte på sabbaten.

Kvinnan rätade på sig och prisade Gud. Jesus gjorde sin Faders verk och brydde sig inte om den religiösa eliten.

Joh.5:24 Jesus sa att den som hör hans ord och tror på honom som sänt Jesus, den har evigt liv. Vi får ta emot den kraft som Jesus demonstrerade till frälsning, helande och hjälp. Idag finns denna möjlighet för oss alla.

Joh.6:35, 47 Jesus är livets bröd och livets dryck. Den som tror har evigt liv.

Joh.12:44 Den som tror på Jesus tror också på Fadern. I Jesus finns det eviga livet. Bara i Jesu namn finns frälsning. Vi får be i Jesu namn.

Joh.14:1 Känn ingen oro. Tro på Gud, tro också på mig, sa Jesus.

Vi behöver denna trygghet i vår tid!

Minns du sången - på nytt

2014-01-11

Vilken härlig dag vi har haft idag! Vi hade inbjudit till årets första "Minns du sången"-samling på Akkan i Storuman och det kom många från samhället för att lyssna och sjunga med. Vi upplevde en stor öppenhet för det glada budskapet i sångerna och vittnesbörden.

Efter samlingen i Storuman for vi till Stensele och åt en gemensam middag hos

några av vännerna i Segertonen. Det blev många skratt, stor tacksamhet och även bön innan vi skiljdes.

Den Helige Ande - vår kompass


2014-01-07

Ikväll samlades vi i Nordanås till sång, Bibel och bön. Det var även några vänner från Sorsele som var med oss ikväll. Precis som förra bönesamlingen började vi med att fika tillsammans och även gratulera två av våra vänner som fyller år i dagarna.

Vi hade även anledning att sända en hälsning via ett vykort till några vänner som mist en anhörig och vi kunde också innesluta dem i förbön.

Vi sjöng många nya och gamla sånger och övade lite extra inför Minns du sången-samlingen som vi ska ha i Storuman kommande lördag.

Bibelstudiet handlade om den Helige Ande och vårt behov av hans ledning och hjälp.

Vi började läsa i Apg.2:17-21 Gud har lovat att utgjuta av sin Ande över alla människor. Det behövs inga speciella kvalifikationer. Vågen kommer, över unga och äldre, tjänare och tjänarinnor. Vi får ställa oss till Guds förfogande.

Under och tecken ska visa sig i skyn; solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer.

Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Apg.4:23-31 De första kristna bad om förnyelse och mer kraft att vittna. Huset skakade när Guds Ande kom. Alla uppfylldes av den Helige Ande och predikade frimodigt.

Apg.2:37-39 Petrus predikade om frälsning, omvändelse, tro och dop. Då ska ni undfå den Helige Ande som gåva. Löftet gäller alla! Vi får ta emot, ledas, undervisa och påminnas av Anden.

Apg.9:31-35 Församlingen växte till genom den Helige Andes tröst och förmaning. Ett helandeunder ledde till väckelse i Lydda.

Apg.10:44-48 Den Helige Ande föll under Petrus predikan så de talade med tungor och prisade Gud. Sedan döptes de i Jesu namn.

Apg.12:1-11 Petrus blev satt i fängelse, församlingen bad uthålligt, en ängel kom och befriade Petrus. Bön har en oerhörd betydelse.

Apg.13:52 Lärjungarna uppfylldes av glädje och den Helige Ande.

Rom.5:5 Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan – detta hopp sviker oss inte.

Den Helige Ande utrustar oss med allt vad vi behöver.

2 Tim.1:14 Bevara genom den helige Ande det goda som blivit oss anförtrott.

Gud har gett oss allt. Ef.1:3

Evig seger

2014-01-02

Vilken festlig början på det nya året vi hade ikväll när vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors. Inte bara den gemytliga stämningen kring fikabordet med tårta och sång för en av gruppens födelsedagsbarn utan främst för den glädje vi kände över att få ha gemenskapen med Jesus och varandra.

Vi sjöng, delade Ordet, firade nattvard och bad med och för varandra.

Bibelstudiet var mycket mäktigt och handlade om den eviga seger som Jesus vann då han gav sitt liv och blod på Golgata för oss.

Vi började läsa i Joh.19:23-30 De profetiska orden uppfylldes i detalj

(Jesu kläder delades mellan soldaterna och de kastade lott om hans klädnad. Ps.22:19, Man gav Jesus ättiksvin att dricka. Ps.69:22), Jesus, som äldste sonen, såg till att Johannes tog hand om Maria.

Jesus utropade: Det är fullbordat!

Mark.15:33-39 innehöll ytterligare en proklamation. Mörkret lade sig över landet i tre timmar. Jesus ropade högt och gav upp andan. Då brast förlåten, uppifrån och ända ner. Vägen var öppen! Jesus fullbordade allt och tog vår synd och sjukdom på sig.

Hebr.10:19-24 Genom Jesu död och blod fick vi tillträde till Gud. Lagen kunde inte frälsa människan, men Jesus kan! Med full frimodighet får vi gå inför nådens tron.

Hebr.8:1-13 Lagens förbund fick vika för det nya förbundet, genom Golgata försoning. Vi fick direktkontakt med Gud, inte via någon överstepräst eller någon annan människa/sammanhang.

Hebr.7:20-22 Det nya förbundet är så mycket bättre. Jesus har gått i borgen för det.

Hebr.9:11-15 Jesus vann en evig återlösning åt oss genom sitt blod. Hans blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Kristus är medlare för det nya förbundet. Han har friköpt oss, gjort oss fria. Detta är frälsningens grund som vi står på.

Luk.12:14-23 Jesus instiftade det nya förbundet vid den första nattvarden.

"Gör det till minne av mig", sa Jesus.

Nyårsbön

2013-12-31 - 2014-01-01

Ännu ett år är slut

Jag vill tacka dig Fader, för att du förde mig

på stigar, som du valt.

Vägen var inte alltid jämn,

och många gånger gick det uppför.

Men du banade alltid vägen för mig,

så länge jag stannade kvar i din vilja.

Ibland vacklade jag, när jag gick längs livets väg

men du var där för att ge mig styrka,

för att föra mig igenom varje dag.

När jag var sjuk, kom Din helande kraft till mig.

Åh, min Gud, min Fader, hur jag älskar dig.

Så, när ett år avslutas och ytterligare ett år börjar...

Fader förlåt mig mina dagliga synder.

Låt mig gå modigt på den ojämna och motiga vägen.

Låt mig vara medveten om din styrka.

Den är alltid där för att lätta min last.

När jag är i tvivel, Fader, lugna mina farhågor.

Och om jag skulle gråta, kysser du bort mina tårar.

Om jag vacklar, när jag går längs livets väg,

Käre Gud ge mig styrka,

för mig igenom varje dag.

Min bön för varje dag på det nya året

är att gå orubbligt i din vilja.

Amen


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.