Segertonen

Segertonen

Maj-augusti 2014

Hänt 2014Posted by Marit Bergfors 03 Oct, 2015 12:44:31

Glad träff med surströmming

2014-08-27

Ikväll träffades vi i Slussfors för att både äta surströmming och sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det blev en mycket trevlig kväll med både lekamligt och andligt gott.

Bibelstudiet handlade om att Gud ger styrka.

Rom.1:1-6 Paulus kallelse att föra ut evangeliet är också vår.

1 Kor.2:6-15 Guds vishet förkunnas, en vishet som blir oss till härlighet. Det är Anden som uppenbarar det för oss. Vi har inte fått världens Ande utan den Ande som är från Gud.

Rom.16:25-27 Gud förmår styrka oss. v.20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under våra fötter.

Rom.15:33 Fridens Gud är med oss alla.


Ännu ett tältmöte

2014-08-22

I kväll hade vi ytterligare ett möte i tältet på Nybyggarland. Det var ett team

från Norge och Kenya som besökte oss på väg tillbaka till Levanger i Norge.

De har tillbringat 4 veckor i Nordnorge med bön, möten och evangelisation.

Deras starka vittnesbörd och sång samt förböner berörde oss alla.

Tacka Herren

2014-08-19

Vi samlades, med stor tacksamhet i våra hjärtan, till bön och sång i Slussfors ikväll. Det blev förstås mycket "tältmötesprat" och alla var överens om att vi verkligen fått uppleva en speciell vecka. Trots mycket bilåkande, sena kvällar och en hel del praktiskt arbete utöver själva mötena så var vi mycket tacksamma till Herren för dessa möten.

Därför passade det också att läsa bibelord med tacksamhet som innehåll.

Ps.118:1-4 Det är nåd alltsammans! Tacka Herren för det!

Kol.3:17 Gör allt, i ord eller handling, i Jesu namn och tacka Gud genom honom.

2 Kor.9:9-11 Gud ger säd att så och bröd att äta. Gud mångdubblar utsädet och låter vår rättfärdighet bära god skörd.

1 Tess.5:23-24 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Tältmöteskampanjen - Nybyggarland

Vill du ta del av mötena och bibelstudierna? Då finns det dvd och cd inspelade!

Förteckning samt priser finns här!


Söndag

2014-08-17

Tältmöteskampanjen på Nybyggarland är avslutad. Det blev en fantastisk vecka med många olika sångare och musiker samt en mängd intressanta människor som delade med sig av sina livserfarenheter. Tältet var fullt, kväll efter kväll, med folk från många olika orter i vårt län samt grannlän.

Bäst av allt var att vi fick uppleva hur Gud talade till oss om vad Han vill göra ibland oss. Han ville vårt liv, älskar oss och har en meningsfull och viktig uppgift för oss var och en. Det får vi inte glömma!

Söndagens möte blev en jubelavslutning och ett avstamp inför en ny tid i Guds tjänst för oss alla. Birger predikade om "Ett nytt pingstunder".

Under veckan delades det ut nästan 200 bönedukar och flera vittnade om helanden.Lördag

2014-08-16

Lördagen var, precis som torsdagen, fylld av aktiviteter. Först samlades vi utanför ICA-butiken kl.11 och sjöng många välkända sånger och sedan gick vi till järnvägsstationen och inväntade resenärerna som följde med Inlandsbanetåget. Vi delade ut många tidningar och kort samt samtalade med dem som lyssnade.

Vi åkte därefter ut till Nybyggarland där vi hade bibelstudium kl. 14 och Birger Skoglund talade om "Övervinnare och segervinnare".

Efter både fikapaus och matrast samlades vi kl.18 i tältet igen för bön och sång inför kvällsmötet kl.19. Det blev mycket sång och musik och flera tillresta musikanter hjälpte oss att lyfta sången högt under tälttaket.

Birger Skoglund predikan hade rubriken "Jag hör bruset av regn". Det blev en mäktig förkunnelse om vad Gud vill göra i både vår kommun, hela länet samt landet.Fredag

2014-08-15

Fredagen inleddes med bibelundervisning kl.14 av Björn och Anita Eriksson. Tillsammans med många flera vänner ansvarar de för Fredrika Själavårdscenter

Vi fick även lyssna till flera vittnesbörd av några som upplevt en livsförvandlande hjälp via detta center.

Björn undervisade om upprättelse och att sätta människor fria. Själavård handlar om att bygga upp och att stärka det svaga. Han talade även om att vi som människor är både ande, själ och kropp.

Kvällsmötet innehöll förutom sång och musik även vittnesbörd om hur Gud är med oss även i lidandet. Birger Skoglund predikade om "Jakobs kamp och välsignelse" och pekade på att svåra minnen och djupa sår kan bli en startpunkt i våra liv.Torsdag med sång

2014-08-14

Torsdagen var fylld av aktiviteter. Först samlades vi utanför ICA-butiken kl.11 och sjöng många välkända sånger och sedan gick vi till järnvägsstationen och inväntade resenärerna som följde med Inlandsbanetåget. Där delade vi också ut många tidningar och kort med texten "Du är älskad" samt frälsningsbön på.

Vi åkte därefter ut till Nybyggarland där vi hade bibelstudium kl. 14 och Birger Skoglund talade om "Israel - Guds ögonsten".

Efter både fikapaus och matrast samlades vi kl.18 i tältet igen för bön och sång inför kvällsmötet kl.19. Det blev mycket sång och musik och sångarna samt Margot och Sture Ögren spelade och sjöng.

Birger Skoglund predikan hade rubriken "Gud använder kantstötta människor". Det blev en mäktig förkunnelse om hur Gud kan använda oss även om vi är svaga. Gud har utvalt oss först och inte vi honom.Onsdagkväll i tältet

2014-08-13

Varje kväll samlades vi i tältet redan kl.18 för att be och sjunga. Många kom för att vara med och det blev ett mäktigt bönebrus.

När mötet började kl.19 var det nästan helt fullt i tältet. Sång och vittnesbörd avlöste varandra. Birger Skoglund predikade om "Att vandra på trons väg". Det blev en stark uppmaning för många och flera sökte sig in i bönetältet i eftermötet.

Startkväll

2014-08-12

Så var det då äntligen dags för tältmötesstart på Nybyggarland. Visserligen är det 7:e året som det anordnas tältmöten där men för varje gång är det ändå något nytt.

Många kom redan första kvällen och vi fick lyssna till mycket sång och musik samt flera vittnesbörd. Det bådar gott för fortsättningen.Frihetsproklamation

2014-08-05


Vilken underbar kväll det blev med sång, Bibel och bön. Vi hade alla längtat efter den här kvällen då vi haft en veckas uppehåll i våra samlingar.

Med tanke på den kommande tältmötesserien hade vi även en hel del att prata om och be för. Vi känner en stor glädje och tacksamhet för att vi har denna möjlighet att sprida det glada budskapet.

Bibelstudiet handlade om den frihet som Jesus vann åt oss då han dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelse.

Vi läste ett stycke ur en bok författad av T.L. Osborn där han skriver om hur Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Gal.3:13

Detta innefattar alla lidanden i världen. Syndens konsekvenser är förbannelse.

Jesus friköpte oss från syndens följder. Vi får tacka och ta emot.

Vi får tro på frihetsproklamationen.

Gal.2:19-20 Vi är korsfästa med Kristus och uppståndna med honom.

Jesus vann seger för oss.

1 Kor.6:19-20 Vi är friköpta. Vi är Guds tillhörigheter.

Gal.2:20-21 Kristus lever i oss. Därför tänker och handlar vi som Guds barn.

Guds Ande formar oss, lär oss och påminner oss om vad Jesus sagt och lärt.

Vi lever Kristuslivet. Därför reagerar vi mot allt som är fientligt mot Guds rike

och hans Ord.

Kristus friköpte oss till både kropp och själ och därför hör helandet oss till.

Vi har stora resurser till vårt förfogande som vi ofta inte kan omfatta.

Rom.6:1-14 Vi ska leva ett nytt liv för Gud, döda från synden, uppståndna med Kristus. Vi får ställa oss själva i Guds tjänst.

Kol.3:1-4 Vi har dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus.

Därför ska vi tänka på det som är därovan och inte det som är på jorden.

När Kristus träder fram ska vi också träda fram tillsammans med honom i härlighet.

Ef.2:4-10 Guds kärlek, nåd och omsorg lyser igenom överallt. Av nåd är vi frälsta,

Guds gåva är det.

1 Joh.3:8 Jesus, Guds Son, uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Halleluja!Tältresning nr 2

2014-08-02

Idag har vi rest mötestältet samt servering- och bönetälten på Nybyggarland.

Det gick mycket bra och vi var så tacksamma för det. Nu ser vi fram emot mötes-serien som börjar tisdagen den 12/8.Bön och arbete

2014-07-22


Idag har vi varvat nedtagning av tält, samt bänkar, stolar och bord, bortforsling och magasinering av detsamma med bön och sång. Ja, vi hade förstås flera mat och fikaraster också under dagen.

Det kändes vemodigt på ett sätt att ta ner tälten men å andra sidan vet vi ju att det är nya kampanjer på gång. 12-17/8 har vi ju tältmöten på Nybyggarland och det blir säkert också starka möten.

Vid dagens slut delade vi några bibelord med varandra och tackade och bad till Gud

Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag

Ps.118:15-16 Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:

Herren har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft.

Ps.25:14-15 Herren är vän med dem som fruktar honom, och de får insyn i hans hemligheter. Jag ser alltid upp till Herren och väntar på hans hjälp, för bara han kan rädda mig ur fällorna.

Ps.37:4 Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta mest av allt önskar.

Kol.3:15 Låt era tankar styras av den frid som Kristus ger, för Gud har inbjudit er till att leva i frid med de andra delarna i kroppen, det vill säga församlingen. Och var alltid tacksamma!

Matt.22:9 Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni möter till bröllopet.

Gal.3.13 Jesus hängdes upp på förbannelsens trä. Han tog syndens förbannelse upp på korset, både synd och sjukdom. Vilken kärlek!

varje människa som tar emot frälsningen är mer värd än all världens rikedom. Vi får glädja oss över att våra namn är skrivna i himlen, i Livets bok.

Ef.2:18-22 Tack vare Jesus har vi delaktighet i all Guds välsignelse. Vi har tillträde till Fadern. Vi får tacka varje dag för Guds nåd, välsignelse och hjälp.Norge och Kenya

2014-07-21


Vilket möte det blev på Nybyggarland ikväll! Det var vänner från Levanger i Norge samt kenyanska vänner som sjöng och vittnade. Vi medverkade också med sång och våra holländska vänner sjöng och vittnade i inledningen av mötet. Det blev ett starkt bönebrus när vi avslutade kvällen med förbön. Många fick uppleva förnyelse och uppmuntran genom förbönen och profetiska tilltal.

Avslutning - ny början

2014-07-20


I flödande solsken samlades vi idag till två gudstjänster i tältet. Det blev flera vittnesbörd och mycket sång. Mellan mötena serverades kräm, varmkorv och kaffe. Dessutom gavs det tillfället till många goda samtal, vänner emellan.

Eftermiddagens möte blev en uppmaning till att förnya sin gudsrelation och sin tjänst i Guds rike. Det är tid för Sverige!

Sång och musik

2014-07-19


Vilken sång det blev och vilken musik! Tre dragspel, fem gitarrer, synt och tamburin lyfte sången högt ovanför tältdukarna ikväll. Dessutom fick vi höra ett gripande vittnesbörd om hur Gud kan frälsa även den som vänt sig bort och i det närmaste förhärdat sitt hjärta.

Hollandsbesök

2014-07-18


Kvällens Minns du sången-samling blev lite annorlunda. Vi sjöng till ackom-panjemang av regnet på tältduken så vi fick ta i lite extra. Det gjorde ingenting för vi satt ju under tak i alla fall. Sedan fick vi besök från Holland/Tyskland av vänner som sjöng och vittnade om sin tro och sitt arbete bland romer i Ungern och Ukraina.

Premiärkväll

2014-07-17


Ikväll har vi haft första mötet i tältet Nordanås. Vädret var perfekt med sol och varma vindar och människor kom från flera byar och samhällen för att vara med och sjunga de välbekanta sångerna, som man minns.

Det blev flera vittnesbörd mellan sångerna med både tacksamhet till Jesus för frälsningens nåd och hans omsorg om oss i vardagen. Vi uppmanades även att

ta vara på Guds erbjudande om frälsning medan det heter idag.


Tältresning

2014-07-15

Nu har vi rest tälten som vi ska använda vid "Minns du sången-mötena" i Nordanås. Det är tredje året som vi ordnar tältmöten här. Det är mycket arbete med förberedelserna men vi gläder oss över att få vara med och därför går det så mycket bättre och lättare.

Gippmokks kapell

2014-07-13


Idag har vi varit i Gippmokks kapell och medverkat i sommarmötet där. Det var ett soligt och varmt väder hela dagen, både inne och ute. Nådens sol sken för fullt över mötesdelatagarna som kom från både byarna omkring och lite längre ifrån.

De flesta hade någon slags anknytning till Grannäs/Gippmokk, som t.es. Richard Albertsson som predikade i mötet. Han är pastor i Märsta Internationella kyrka men är för tillfället på semester i hembygden.


Sång vid Inlandsbanan

2014-07-09


I strålande solsken och tryckande värme packade vi upp våra instrument, böcker, tidningar mm. vid järnvägsstationen i Sorsele. Vi blev ganska många som sjöng och spelade under 1 timmes tid medan två tåg med många resenärer gjorde fika-uppehåll i Sorsele.

Det var många olika nationaliteter som reste med tågen och vi fick många tillfällen att dela ut kort/traktater på flera språk. Tänk vilka tillfällen att sprida ut Guds kärleksbudskap!

Fler bilder finns under länken Bilder på vår hemsida!


Förnyelse eller ökentorka

2014-07-08


Bönesamlingen denna vecka var i Slussfors. Vi hade som vanligt mycket att tala om och be för, med tanke på sångsamlingen i Sorsele vid Inlandsbanan i morgon

sommarmötet i Grannäs/Gippmokk på söndag och vår tältmötesserie i Nordanås som börjar nästa vecka.

Vi sjöng naturligtvis många av våra starka sånger och tackade för segern genom Jesu död på korset och hans uppståndelse.

Sedan såg/hörde vi en mycket stark predikan av Birger Skoglund, från Smålands konferensen 2013, som handlade om "Förnyelse eller fortsatt ökentorka". Det var ett både allvarligt och uppmuntrande budskap. Guds vilja är väckelse för landet Sverige men många gånger liknar vi kristna profeten Jona som sover djupt nere i båten, på väg bort från vår kallelse och uppgift.

Gud vill förkrosselse och förnyelse bland sitt folk idag.Gud ger segern

2014-07-01


Ikväll var vi samlade i Nordanås till sång, Bibel och bön. Det var verkligen med stor tacksamhet och glädje som vi möttes, med tanke på de tre fina dagarna som vi hade haft i Storuman under marknaden. Tänk vilka tillfällen att nå så många med det glada budskapet!

Efter fikat hade vi bibelstudium om den seger Gud ger, vilket vi kunde stryka under.

1 Kor.15:57-58 Gud är trofast och gör vad han har sagt.

Han ger oss segern genom Jesus Kristus. Vi får tacka Honom för det.

Vi uppmanas att stå fasta och orubbliga, att arbeta hängivet för Herren

eftersom vårt arbete i Herren inte är förgäves.

2 Kor.2:14 Gud för oss fram i Kristi segertåg - triumftåg och överallt

sprider vi hans kunskaps väldoft.

Ef.3:20 Gud förmår att göra mer, ja långt mer, än allt vi kan be om

eller tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Fil.2:13 Gud verkar i oss, ger kraft.

2 Tim.1:7-9 Gud har gett oss kraft, kärlek och självbehärskning genom sin Ande. Vi behöver inte skämmas för vittnesbördet om vår Herre.

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse.

Det är inte pga. våra gärningar utan genom sin nåd, som han gett oss i Kristus Jesus från evighet.

Fil.4:4-7 Gud vill att vi ska vara glada, vara vänliga och fördragsamma, inte göra oss bekymmer utan låta Gud veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus.Storumandagarna

2014-06-27 - 2014-06-29


Nu har vi haft tre dagar i Storuman med marknadsstånd under Storumandagarna

Det har varit mycket arbete både med förberedelser, genomförande och ned-plockning av tält och allt som hör till.

Vi har haft många besök i vårt tält, bjudit på kaffe, saft, bullar och kakor, sjungit och samtalat med så många som möjligt. Dessutom har vi delat ut tidningar och inbjudit till tältmöteskampanjerna i Nordanås och Nybyggarland. Vår önskan är att många ska ha fått en positiv upplevelse av budskapet om Jesus och hur vi som hans lärjungar kan räcka ut en hand till gemenskap och värme.

Fler bilder från vårt marknadsstånd kan du se här >>>Jesus förkunnar befrielse

2014-06-23


Vi hade bönesamling i Slussfors i kväll och det blev mycket prat omkring Storumandagarna och vårt engagemang där. Vi bad särskilt för de människor som vi kommer att möta under dessa tre dagar, att vi ska kunna ge dem av

den glädje som vi själva fått.

Vi sjöng också många starka sånger och tackade Gud för den förmån vi har

som fått uppleva både frälsning och en sådan gemenskap som vi har.

Bibelstudiet handlade om Jesu förkunnelse och hans uppdrag till oss.

Luk.4:18-19 Jesu programförklaring - hans uppdrag = vårt uppdrag.

Vi ska förkunna samma som Jesus för våra medmänniskor.

Befrielse för de fångna, - idag är många människor bundna i religiösa mönster bl.a. Befrielsens budskap är kontroversiellt nu som då.

Matt.12:18 Jesus är vår vägledare. han går före och efter oss, visar på en farbar väg. Jesus förkunnar rätten bland folken.

Matt.9:35-38 Jesus gick omkring, långa sträckor, för att nå så många som möjligt. han förkunnade om riket och botade de sjuka, - alla slags sjukdomar.

Vi får göra som Jesus. Skörden är stor men arbetarna är få. Matt.4:23-25

Matt.10:7-8 Jesu order till oss lärjungar: predika, bota sjuka, uppväck döda,

driv ut onda andar. Ge som gåva det ni fått som gåva!

Matt.24:14 Evangelium om riket ska förkunnas för alla folk och sedan ska slutet komma.

Mark.3:11-12 De onda andarna visste precis vem Jesus var och böjde sig för honom.

Luk.9:1-6 Jesus kallade lärjungar, gav dem makt och kraft och sände dem ut.

De gick och gjorde som han sagt och det skedde som han sagt.

Mark.10:27 Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.Cafékväll

2014-06-18


Ikväll hade cafékväll på Nybyggarland. Det blev en bra samling med mycket sång, musik och vittnesbörd. Vi fick även se banderollen som vi ska skylta med inför tältmötena 12-17/8 på Nybyggarland.

En Gud för alla folk

2014-06-17


Ikväll var vi samlade i Nordanås för vår regelbundna "sång, Bibel och bön-kväll".

Vi fikade och pratade om den lyckade dagen i Lomselenäs. Vi kände både ödmjukhet ock taksamhet för att vi fick vara med.

Vi sjöng en hel del sånger inför Cafékvällen i morgon som är på Nybyggarland.

Sedan tog vi fram Biblarna och läste om hur Gud välsignar oss för att göra oss till välsignelse, - för andra.

2 Kor. 9:8-10 Vi får ge av de välsignelser som Gud gett oss. Gud ger oss utsädet och en god skörd.

Matt.13:7-9 Vi får så överallt, ty det är Gud som ger växten.

Hosea 10:12 Sådd och skörd, att bryta ny mark. Det är tid att söka Herren, så att han får låta rättfärdighet regna över oss.

Hebr.6:7-12 Vi får ta emot av Guds välsignelser, bevara vår tro och uthållighet och tjäna de heliga.

Rom.12:9-21 Råd om hur vi ska bemöta våra medmänniskor. Vi ska välsigna, löna med gott, hålla fred, glädjas med de glada och sörja med de sorgsna.

Rom.15:1-6 Vi ska tjäna vår nästa och inte oss själva. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter. Uthållighetens och tröstens Gud vill hjälpa oss att vara eniga efter Guds vilja.

2 Kor.1:3-7 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

Joh.8:31-32 Om vi förblir i Jesu ord är vi verkligen hans lärjungar, vi ska förstå sanningen och sanningen (Jesus) ska göra oss fria.

Ef.1:7-14 Vi är friköpta och förlåtna. Vi har fått vår arvslott i Kristus. I honom har vi vårt hopp och vi har tagit emot den helige Ande som sigill, en handpenning på vårt arv.


Lomselenäs

2014-06-15


Idag har vi haft en underbar dag i kapellet i Lomselenäs. Kapellet byggdes för 61 år sedan och har använts sedan dess. Numera är det dock bara under sommartid som det är gudstjänster där.

Människor kom förr från många olika samhällen och byar för att vara med på stormöten i Lomsele och så blev det även denna dag.

Sången och musiken engagerar alla och det blev många välkända sånger som sjöngs under de två gudstjänsterna. Mellan mötena bjöds på verkligt go´fika, kaffe och smörgåstårta samt diverse bakverk.

Det blev både vittnesbörd och predikan som verkligen talade till oss alla. Vi inbjöd till förbön och flera tog tillfället att komma fram och få förbön i slutet

av mötena. Vi skiljdes med stor tacksamhet för vad Gud gett oss denna dag.Skylten på plats

2014-06-12

Nu har skylten med inbjudan till "Minns du sången-tältmötena" kommit på plats.

Vår önskan är att många ska läsa denna inbjudan och hörsamma den.

Musikcafé i Strömsund

2014-06-10

Ikväll säsongsavslutade vi "Sång- Bibel- och bönesamlingarna i Strömsund med att ha ett musikcafé. Det var en fin försommarkväll och vi gladde oss över att få vara tillsammans och prisa och tacka Gud för hans nåd emot oss. Sångerna och vittnesbörden påminde oss också om vikten av att ha allting klart med Gud och att vi är hängivna Jesus i vår vardag.

Bön för Sverige

2014-06-06

Vi har haft en jättefin gudstjänst i Betel, Slussfors idag.

Ungdomarna skötte mötesledning och predikan, barnen och även vuxna fick sjunga med i flera välkända sånger.

I slutet av gudstjänsten bad vi för Sverige.

Vid fikastunden fick vi också tillfälle att dela gemenskapen!

Tänk vad vi har mycket att vara tacksamma för!

Guds omsorg

2014-06-03

Kvällens bönesamling i Slussfors var som vanligt mycket uppskattad. Gemen-skapen är så oerhört viktig, särskilt i vår tid. Vi fikade som vanligt först och sedan sjöng vi många sånger innan det var dags för bibelstudiet. Det handlade om Guds omsorg om oss människor.

Tit.3:3-8 Vi var alla vilsegångna, men när Guds kärlek till människorna uppenbarades frälste han oss pga sin barmhärtighet och sin omsorg om oss.

Genom Guds nåd blir vi rättfärdiga och får evigt liv. Tänk så fantastiskt att det

är möjligt och att det fungerar.

Tit.2:11-15 Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Rom.6:12-14 Synden ska inte råda över oss, vi ska ställa oss i Guds tjänst.

Vi står inte under lagen utan under nåden.

Hebr.10:10 Skillnaden mellan lagen och nåden i Kristus. De årliga offren kan

inte ge någon bestående rättfärdighet, men Jesu offer räcker för alla i alla tider.

Vi är delaktiga i Jesu seger på Golgata.

Hebr.7:27-28 Jesus offrade inte som de andra översteprästerna varje år, utan gjorde det en gång för alla.

Hebr.2:11 Jesus kallar oss för syskon. Det är stort!

Joh.17:14-20 Jesus ber för sina lärjungar att de ska bevaras från det onda, att de ska stå stadigt i Ordet. Jesus ber också för dem som nås genom de ord vi sår ut.

Joh.16:33 Jesus vill att i ska ha frid och gott mod pga Jesu seger.

Joh.14:27 Jesus ger oss sin frid, inte världens frid. Känn ingen oro och tappa inte modet, sa Jesus.

Jesu seger är garantin!

Bönedukar

2014-05-29


Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apg.19:11-12

Detta bibelord har vi tagit fasta på och brukar därför ha med oss bönedukar när vi är ute och har möten och sångstunder. Därför samlades vi idag för att klippa ut, märka med "Böneduk" och smorde sedan dukarna och bad för dem. Det blev drygt 100 st som vi på detta sätt förberedde för att delas ut till dem som vill ta emot en böneduk.

Jesus ger frälsning

2014-05-27

Vi samlades i Nordanås denna vecka, till sång, Bibel och bön. Som alltid var det med stor tacksamhet och glädje, särskilt när vi tänkte på de samlingar som vi hade i Storuman under den gångna helgen.

Efter fikastunden tog vi fram instrumenten och sjöng en lång stund. Det är ett bra sätt att prisa och tacka Gud.

Bibelstudiet handlade om att endast Jesus ger frälsning. Vi började läsa i brevet till Titus kap 2:11-15 där det står att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktigheten och leva gud-fruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka.

Jesus har offrat sig själv för oss för att friköpa oss och rena åt sig ett egendoms-folk som gärna gör goda gärningar.

Tit.3:4-7 Vår Frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades och han frälste oss på grund av sin barmhärtighet. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och få evigt liv.

Gal.3:7-14 Allt beror på tron. Vi är söner och döttrar till Abraham om vi håller oss till tron. Och vi blir välsignade tillsammans med Abraham. laggärningar gör ingen rättfärdig. Den rättfärdige ska leva av tro.

Gal.3:19-25 Varför gavs lagen? Den gavs för att överträdelserna skulle bli uppenbara och frälsning skulle ges genom tron på Jesus Kristus.

Gal.4:21-30 Hagar och Sara representerar två olika förbund - slaveri och frihet.

Vi är löftets barn, precis som Isak var.

Gal.4:31, 5:1-6 Kristus har gjort oss fria. Gå inte in under något slavok igen.

Den som försöker bli rättfärdig genom lagen har fallit ur nåden, kommit bort ifrån Kristus.

Rom.3:20-26 Vi är förklarade rättfärdiga i Kristus.

Rom.7:4-6 Vi är lösta från lagen. Vi står i Andens nya tjänst och inte i bok-stavens gamla tjänst.

Hebr.10:1-14 Jesu offer räckte för alla människor i alla tider.Välj nu, välj Jesus

2014-05-24

Idag hade vi två sångsamlingar i Storuman. Den första var på Akkan, caféet mitt i samhället. Vi är där en gång i månaden och har en "Minns du sången-samling".

Det kommer alltid mycket folk både för att lyssna och fika dessa gånger.

Idag var det lite extra eftersom det pågick val till EU samtidigt i en del av lokalen

Det kändes väldigt passande att i sång och vittnesbörd understryka vikten av att göra rätt val i livet, nämligen Jesus. Han är den ende som ger verkligt menings-fullt liv både här och i evigheten.

Efter en matpaus fotsatte vi till servicehuset Tranan och hade en sångandakt för de som kommit för att lyssna och sjunga med i de välbekanta sångerna. Vi sjöng och samtalade med de boende där om Guds kärlek och erbjudande om evigt liv i Jesus Kristus. Det är alltid så uppskattat att komma till dessa vänner.

Vi kände en stor tacksamhet till Jesus för att vi får ha dessa tillfällen att vittna om Guds nåd och frälsning. Vi ber om att skörden för himlen ska bli stor.Bara nåd

2014-05-20


Ikväll hade vi bönesamlingen i Slussfors. Det blev fika och uppvaktning av en av vännerna i Segertonen. Det känns bra att få uppmuntra varandra lite extra.

Sedan blev det sång och samtal omkring kommande möten. Vi var också mycket tacksamma för den gångna helgens sångarresa och alla människor som vi mötte.

Bibelstudiet handlade om att allt är bara nåd. Nåd står nämnt 383 gånger i Bibeln

Ef.2:1-10 beskriver vårt tidigare liv. Vi var vredens barn, döda genom våra överträdelser. Men Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Guds Ande har flyttat in i våra liv. Vi blir förvandlade inifrån.

Av nåd är vi frälsta, inte genom vår egen ansträngning, det är Guds gåva.

Gud har gett oss en plats i himlen.

Gud har bestämt oss till att göra goda gärningar och det är han som förberett dem för att vi ska vandra i dem.

Gal.3:10-14 Ingen bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar utan bara genom tro.

Joh.1:14-18 Jesus kom, full av nåd och sanning, och av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd.

Apg.15:10-12 Vi ska inte bära lagens ok utan vi blir frälsta genom Herren Jesu nåd.

2 Kor.4:7-15 Denna skatt har vi i lerkärl. Vi får vittna om nåden som är verksam genom Jesus så att fler och fler blir tacksamma och flödar över till Guds ära.

1 Petr.5:6-7 Vi får ödmjuka oss under Guds mäktiga hand och kasta alla våra bekymmer på honom för han har omsorg om oss.

2 Kor.1:10-11Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.Sångarresa till kusten

2014-05-17 o 18


Vi har varit på den traditionella vår-sångarresan till kusten, där mötena i Gräsmyr, Nordmaling, Bjurholm och Sunnanå har blivit en god vana för oss.

Det första musikcaféet hade vi bygdegården i Gräsmyr. Det blev mycket sång och vittnesbörd och en generös gåva upptogs till förmån för fadderbarnen i Nepal.

Sedan åkte vi vidare till pingstkyrkan i Nordmaling där vi hade ett musikcafé på kvällen. Många kom och deltog i mötet och vi upplevde en stark Gudsatmosfär.

Vi sov över i kyrkan och efter god frukost for vi så till Betel, Bjurholm där vi hade förmiddagsmöte. Även här var det ett starkt möte och vi bad med och för varandra. Vi hade bönedukar med oss som delades ut till alla som ville ha, för sin egen del eller för någon vän.

Efter kyrkkaffet for vi vidare till Sunnanå gamla skola där det sista mötet i vår miniserie skulle hållas. Som vanligt var det mycket folk på mötet och det blev både långt och innehållsrikt. Sången steg till taket, ja högre och alla deltog i bön och tacksägelse.

Efter mötet bjöds vi på middag och vi kunde vända hemåt styrkta av både Ordet och god mat. Sent på kvällen var vi hemma och det var med stor tacksamhet till Herren som bevarat oss på resan och även välsignat oss och styrkt oss. Vår bön är att det som vi sått av Guds Ord ska få bära frukt till evigt liv.Förbliv i Ordet

2014-05-13


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Nordanås. Vi gratulerade en av deltagarna och gladdes över att vi får vara med i gemenskapen, år efter år.

Vi tog fram våra instrument, efter fikastunden, och sjöng av hjärtat. Det blev också lite extra träning inför sångarresan kommande helg.

Bibelstudiet handlade om att vi ska förbli i Ordet.

Kol.1:22-23 Det är bra att veta i den svajiga tid som nu är i kristenheten att Gud har försonat oss med sig genom Jesu död. Vi har en fast grund att stå på nämligen Guds Ord.

Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verk-ligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört.

Joh.8:31-32 Om vi förblir i Guds Ord är v verkligen Jesu lärjungar och vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. Jesus är sanningen. Ju mer vi lär känna Jesus ju friare blir vi.

1 Kor.15:57-58 Gud ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Därför får vi stå fasta och orubbliga och alltid arbeta hängivet för Herren ty vårt arbete i Herren är inte förgäves.

Joh.15:1-10 Jesus talar om vikten av att förbli i Honom och då bär vi frukt. Men om vi inte förblir i Honom får det konsekvenser; vi bär ingen frukt, kastas ut, torkar ihop och bränns upp.

Jesus sa: Förbli i mig, så förblir jag i er. Då kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Bli kvar i min kärlek. Så som Fadern har älskat mig så har jag älskat er.

Fil.1:20-30 Paulus led för sin tro och ställde sig på deras sida som också led.

Fil.4:1 Han ville uppmuntra dem att stå fasta i Herren.

2 Tess.2:13-17Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.


Barnvälsignelse

2014-05-11


Det blev en festlig gudstjänst då vi samlades i Betel idag för att fira gudstjänst och välsigna ett barn, som Jesus lärde oss. Flera medverkade med tal och sång.

Känn ingen fruktan

2014-05-06


Ikväll hade vi sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi var ganska många fast vi saknade några som oftast brukar vara med. Vi ser fram emot samlingen i juni då vi ska ha musikcafé i Strömsund.

Efter våffelkalaset sjöng vi många fina sånger och sedan tog vi fram våra Biblar.

Rom.8:14-17 Vi har fått barnaskapets ande och inte fruktans ande. Vi har inte slaveriets ande utan är fria. Jesus bar allt för oss, löste oss, så att vi får bli Guds barn.

Intill Jesu död på korset var människan slav under synden men Jesus löste oss.

"Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet".

Den Sonen gör fri han är verkligen fri.

2 Tim.1:7-9 Gud har inte gett oss modlöshetens ande. nåden har räddat oss och inte våra egna gärningar.

Hebr.2:14-18 Jesus gjorde, genom sin död, djävulen maktlös och befriade alla dem som av fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.

Vår uppgift är att berätta om Jesu seger.

Fil.2:6-11 Inför Jesus ska alla knän böjas och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre.

Kol.1:21-23 Gud har försonat oss med sig genom Jesus Kristus. Han ska låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga om vi håller fast vid vår tro och inte rubbas från vårt hopp. Allt är försonat!

1 Petr.1:5 Med Guds makt blir vi genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd.

2 Tim.4:18 Herren ska rädda mig och frälsa mig till sitt himmelska rike.

2 Tess.3:3-5 Herren är trofast och ska styrka och skydda oss.

1 Tess.5:23-24Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verkSorsele - Gertsbäcken

2014-05-04


Vilken fantastisk dag vi fick i Sorsele kommun. Solen sken över nejden och det var en öppen och mottaglig skara människor som vi mötte både i Filadelfia i Sorsele och i byastugan i Gertsbäcken.

Förmiddagsmötet i Filadelfia blev långt och innehållsrikt. Vi sjöng många kända sånger och församlingen sjöng med. Det blev flera vittnesbörd och predikan handlade om att "Du duger". Efter predikan blev det brödsbrytelse och förbön.

Därefter bjöds vi på fika och senare på middag av en församlingsmedlem.

På kvällen hade vi sedan musikcafé i 'Gertsbäckens vackra byastuga. Det kom många för att lyssna och sjunga med i både nya och gamla sånger. Det blev flera vittnesbörd och många sånger innan kvällen var slut.